Aktuálne Zdravie 

Daj si prosím odmerať tlak. Prečo? Pretože ti to hovorím…

 Každý dospelý človek by si mal minimálne raz do roka pri akejkoľvek návšteve lekára dať zmerať krvný tlak. Samozrejme, čím častejšie, tým lepšie.  Mať vysoký krvný tlak je totiž veľmi nebezpečné –  v každom veku. 

Vysokému krvnému tlaku (artériovej hypertenzii) sa v medicíne hovorí aj tichý vrah. Jeho prejavy sú často málo výrazné a zvyknú sa pripisovať iným ochoreniam. Žiaľ, pokiaľ sa vysoký krvný tlak cielene nesleduje a nelieči, môže sa prejaviť až cievnou príhodou vo forme mozgovej porážky alebo srdcového infarktu či vážnym poškodením obličiek. Neexistuje žiadna iná choroba, ktorá by bola tak ľahko rozpoznateľná a pritom tak často nepoznaná alebo nesprávne liečená. Hovorí sa, že asi polovica ľudí s vysokým krvným tlakom o ňom vôbec nevie. Druhá polovica o ňom síce vie, ale len polovica z týchto ľudí sa správne lieči. Iba štvrtina pacientov s vysokým krvným tlakom je teda liečená tak, aby to malo efekt.

Artériová hypertenzia sa týka ľudí vo všetkých vekových skupinách– vysokým krvným tlakom trpia dokonca aj deti. Štúdie robené u detí v školskom veku dokazujú, že až jedno z ôsmich detí má krvný tlak, ktorý sa považuje za príliš vysoký a nezdravý.  Je pravda, že výskyt vysokého krvného tlaku s vekom stúpa. Vysoký krvný tlak trápi až 70 percent seniorov a v skupine ľudí nad 80 rokov majú hypertenziu až dve tretiny z nich.  Až štvrtina ľudí po štyridsiatke umiera na následky neliečenej hypertenzie! Hypertenzia sa však dnes stáva problémom aj pre mladších ľudí. Dôvodom je zlý životný štýl – deti a mladí ľudia dávajú prednosť rýchlemu občerstveniu pred pestrou stravou, obľubujú sladené nápoje, majú málo pohybu a priveľa času strávia pasívne pri televízore či počítači. Tým, že sa zvyšuje výskyt tradičných rizikových faktorov v mladej populácií- napríklad obezity, diabetu, ochorení obličiek, stúpa aj riziko rozvoja hypertenzie u mladých dospelých. Kým v kategórii mladých ľudí okolo dvadsiatky má hypertenziu asi 5 percent z nich, v populácii štyridsaťročných už trpí vysokým krvným tlakom asi jedna tretina populácie, výskyt sa v tejto vekovej skupine dokonca odhaduje až na 40 percent.

Artériovou hypertenziou trpí na Slovensku až 35 percent  dospelých medzi 25-64 rokov, výskyt ochorenia sa zvyšuje s vekom. Medzi nami teda žije približne milión ľudí s hypertenziou. Podľa výsledkov prieskumov v minulých rokoch kontrola artériovej hypertenzie je stále nedostatočná. Hoci sa toto ochorenie ľahko diagnostikuje, často nie je odhalené, ani správne liečené. Až 71 percent hypertonikov v I. štádiu choroby a 47 percent v II. štádiu sa vôbec nelieči. Až 70 percent pacientov s hypertenziou v Európe nedosahuje cieľové hodnoty tlaku krvi napriek liečbe. V úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia, ktoré sú priamou komplikáciou hypertenzie, je Slovensko v prvej tretine krajín Európy. Štúdie zamerané na hodnotenie stavu liečby hypertenzie vo svete i v Európe stále ukazujú, že vysoký krvný tlak zostáva hlavnou príčinou úmrtí na srdcovocievne choroby.

Vysoký krvný tlak sa nededí, skutočne sa však objavuje v určitých rodinách. Po rodičoch sa dedí náchylnosť na jeho zvyšovanie, no ovplyvňuje ho aj spôsob života a stravovanie sa v rodine. Nevhodná strava a zaužívaný zlý životný štýl má na vysoký krvný tlak zvyčajne vyšší vplyv  než genetická dispozícia. Artériová hypertenzia je komplexné ochorenie, ktoré ovplyvňujú genetické aj enviromentálne faktory. Pomerne veľa sa vie o vplyve enviromentálnych faktorov (napríklad príjem soli, cvičenie) na zvyšovanie tlaku krvi. Málo sa však vie o genetických faktoroch ktoré predurčujú človeka na hypertenziu.

OZ Únia pre zdravšie srdce sa tento rok zapojila do celosvetového pilotného projektu zameraného na prevenciu a kontrolu hypertenzie. Kampaň s názvom #pretozetitohovorim #becauseisayso vyzýva dospelé deti, aby vysvetľovali svojim rodičom nutnosť prevencie vysokého tlaku – preto, aby ich nestratili. Zároveň upozorňuje mladých ľudí, že vysoký krvný tlak sa môže týkať aj ich, treba ho kontrolovať a  liečiť.  Nestačí však rodičom povedať „lebo ti to hovorím,“ treba im aj trpezlivo vysvetľovať dôvody (rovnako ako to v minulosti robili oni pre nás pri každom našom „prečo“), pre ktoré je prevencia a liečba vysokého krvného tlaku nutná.

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články