Výchova detí 

Anna Ghannamová prináša užitočné riešenia pre seniorov

Po 15-ročnej kariére novinárky a politickej moderátorky sa rozhodla ísť inou cestou. Založila na Slovensku verejné schránky pre nechcených novorodencov, tzv. HNIEZDA ZÁCHRANY, v ktorých sa dodnes našlo 66 novorodencov, aby potom 15 rokov pomáhala matkám v núdzi. Napokon začala byť aktívna v starostlivosti o odkázaných a chorých seniorov, za práva ktorých bojuje už 10 rokov. Prečítajte si rozhovor s Annou Ghannamovou, predsedníčkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, riaditeľkou dvoch centier sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior a odborníčkou strany DOBRÁ VOĽBA v sociálnej politike.

Ako dnes žijú naši rodičia a starí rodičia? Majú dôstojnú starobu a dostatočnú podporu od štátu za to, že celý život tvrdo pracovali?

Žiaľ, nemajú. Určite by si zaslúžili viac! Máme nedostatočné dôchodky a zle nastavený, akoby „trestajúci“ systém pre pracujúcich dôchodcov. Nuž a najhoršie sú na tom tí seniori, ktorí už nevládzu ani pracovať, ani byť aktívni, ale naopak z dôvodu ochorení aj veku sú už odkázaní na pomoc iných a dokonca na odbornú pomoc. Na tých posledné štyri vlády úplne zabudli a roky ignorovali ich potreby. Najviac im ublížila strana Smer, ktorá v roku 2008 novým zákonom rozdelila odkázaných na „verejných“ a „neverejných“ a tým, čo sa nedostali do verejného zariadenia sociálnych služieb, zobrali takmer polovicu z dotácie z verejných zdrojov. Až tento rok sa príspevok štátu dostal na úroveň pred novým zákonom, ale náklady na starostlivosť stúpli o 130%. Takže hoci sa Smer tvári, že už napravil to, čo pred 10-timi rokmi pokazil, nie je to tak. Deformácia zostala a my ju chceme odstrániť. Navyše krajinu nijako za 12 rokov nepripravovali na demografický nárast seniorov. Už v roku 2030 bude u nás o 64% seniorov nad 85 rokov viac a my nemáme ani na dnešnú potrebu dosť miest v zariadeniach pre seniorov a nemáme ani dostatok opatrovateliek, sestier a lekárov geriatrov.

Trestajúci systém pre pracujúcich dôchodcov? Čo to znamená a ako to zmeniť?

Štát bol doteraz k pracujúcim seniorom neférový. Akoby ich trestal za to, že sú ešte aktívni. Treba to napraviť. Je nutné zaviesť nezdaniteľnú časť základu dane z príjmu fyzických osôb aj pre osoby poberajúce starobný a “plný” invalidný dôchodok. Zároveň chceme vo všetkých zamestnaneckých formách práce zrušiť dôchodcom povinné nemocenské poistenie. Nepotrebujú ho druhý raz, keďže majú dôchodok a tam im plynie! To platí aj pre povinné zdravotné poistenie pre pracujúcich dôchodcov. Týmto opatrením dosiahneme napríklad u dôchodcu, ktorý zarobí popri dôchodku v hrubom 500 €, že mu zostane o 84 € viac v čistom.

Myslím, že si všetci uvedomujeme, že dôchodky našich seniorov nie sú ideálne. Ale rovnako nie sú ideálne sľuby niektorých politikov na ich zvyšovanie. Pôjde Dobrá voľba tiež cestou tohto nereálneho populizmu?

Určite nie. Vieme, že čoraz menej aktívnych ľudí nám bude zarábať na jedného dôchodcu. Preto by sa úprava dôchodkov nemala diať bez prepočtov a bez rozmyslu. DOBRÁ VOĽBA je zodpovedná a otvorená. Zvyšovať dôchodky je podľa nás reálne len týmito spôsobmi:

  1. Naviazať valorizáciu dôchodkov 20-timi % na rast priemernej mzdy, lebo valorizovať indexom rastu celej priemernej mzdy by bolo ekonomicky nezvládnuteľné. Kto to sľubuje, vie vopred, že tento sľub je nesplniteľný. Aj toto zvýšenie bude už pre dôchodcov citeľné a lepšie ako to, čo je dnes.
  2. Zvýšenie dôchodku za dobu dôchodkového poistenia pri poberaní starobného dôchodku upraviť tak, že sa započíta celý osobný mzdový bod bez krátenia. Príklad? Pán Janko tento rok pracoval, hoci je už dôchodca. Zarobil 700 eur mesačne a pri súčasnej úprave keď mal osobný mzdový bod krátený o 50 % mal za získanú dobu poistenia zvýšenie 4,2. Po úprave Dobrej voľby bez krátenie by mal zvýšenie 8,4 – takže takmer o 100 % viac.
  3. Nuž a ak by sme dokázali zvýšiť výber DPH aspoň o tretinu oproti súčasnosti, tak by sme bez akýchkoľvek problémov a bez zaťažovania štátneho rozpočtu mohli garantovať 13. dôchodok všetkým dôchodcom.

Spomenuli ste, že najhoršie sú na tom seniori, ktorí sú odkázaní a potrebujú už dlhodobú starostlivosť. Aké riešenia pre nich chystáte?

V prvom rade chcem prijať zrušenie všetkých doplatkov a lieky pre seniorov nad 85 rokov a pre zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP). Dnes majú dôchodcovia limit spoluúčasti na doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny 30 eur a invalidní dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnutí 12 eur na jeden štvrťrok – a to za najlacnejší produkt v danej kategórii. To, čo je nad limit, zdravotná poisťovňa poistencovi uhradí. Pri neustálom zvyšovaní a predpokladanom ďalšom vzostupe životných nákladov nemajú podľa nás doplácať nič. Tvrdíme, že je nevyhnutné podať pomocnú ruku týmto zraniteľným skupinám.

A čo je potrebné zmeniť v sociálnych službách a najmä v dlhodobej starostlivosti, ktorej sa venujete už vyše 10 rokov?

Súčasný systém sociálnych služieb, ktoré sú podmienené odkázanosťou, zlyháva. Samotné služby sú neprehľadné. Občan nevie, ktoré služby sú v kompetencii miest a obcí, a ktoré sú v kompetencii krajov. Príspevok od štátu nestačí a mnohé obce a mestá aj pre nedostatok peňazí nemôžu doplácať občanovi na službu, ak je umiestnený u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. Zdravotné poisťovne ponúkajú za preplácanie zdravotníckych úkonov v sociálnych zariadeniach málo financií a plat toho, kto úkony bude poisťovni administratívne vykazovať, by bol vyšší, než získané zdroje pre poskytovateľa. V takýchto podmienkach nelogicky a finančne nedostatočne zabezpečeného systému do neho neprichádzajú žiadni investori ani spasitelia. Výsledok? Máme nedostatok miest v zariadeniach a v poradovníkoch čaká 9 600 ľudí! Treba systém nastaviť nanovo a lepšie: DOBRÁ VOĽBA prijme Zákon o dlhodobej starostlivosti a zriadi FOND ODKÁZANOSTI, v ktorom musí byť ročne 800 miliónov Eur (to je asi o 300 mil. Eur viac ako dnes). A občan dostane POUKAZ na presnú sumu podľa stupňa odkázanosti, ktorý si uplatní u poskytovateľa služby. Či už verejného, alebo neverejného. Či už na službu terénnu, ambulantnú, alebo rezidenčnú. Fond na základe výberu občana potom posunie financie poskytovateľovi. Bude sa to vzťahovať aj na neformálnych opatrovníkov príbuzných v domácnostiach. A takto zrovnoprávnime okrem iného aj formálnu a neformálnu starostlivosť o ťažko chorých a odkázaných.

Kde vezmete peniaze do Fondu odkázanosti?

Vieme kde ich vziať: Štát musí zvýšiť platbu za osoby starajúce sa o deti, osobných asistentov a opatrovníkov a musí zvýšiť sadzbu štátu za svojich poistencov do rezervného fondu solidarity z 2 % na 4,75 % . Z neznámeho dôvodu totiž odvádza menej ako podnikatelia. Vodu káže a víno pije! Len tieto dve opatrenia môžu priniesť do FONDU ODKÁZANOSTI 78 miliónov eur. Znížime sadzbu príspevku do správneho fondu sociálnej poisťovne z 2,4 % na 2%. Netreba vedeniu drahé autá a kancelárie. Odkázaní tie peniaze potrebujú viac. Toto nám prinesie ďalších 16 miliónov. Veľa peňazí nám uniká na falošných dočasných PN-kách. Zvýšime kontrolu, lebo je absurdné, aby dočasná práce neschopnosť napríklad na Kysuciach bola 5x vyššia ako v Bratislave. Takto vieme ušetriť až vyše 70 miliónov Eur, ale budeme spokojní, ak sa podarí aspoň polovica. Zlepšíme tiež výber poistného a zaviažeme zdravotné poisťovne, aby sa radikálne viac zapojili do financovania dlhodobej starostlivosti – do roku 2022 až sumou 150 miliónov Eur.

A nebolo by lepšie a lacnejšie, aby senior, ktorý potrebuje starostlivosť zostal doma a mal terénnu opatrovateľku?

Vždy je to lepšie, ale nie vždy je to možné. Terénna opatrovateľská služba je originálnou kompetenciou miest a obcí. Na Slovensku ich je 2 927. Ale len polovica z nich má registrovanú túto terénnu opatrovateľskú službu. Pôvodne, pred eurofondami, ktoré na ňu prispievajú už tretím projektom, to bolo len 600 obcí. Je otázne, či po skončení eurofondov služba tiež neskončí. Najväčší problém majú malé obce, ktoré na jej zabezpečenie financie nemajú. Je však absurdné, aby niektorý občan opatrovateľku domov dostal a druhý nie len preto, lebo samospráva nemá viac zdrojov na financovanie. Diskriminácia aj v terénnej službe je neprípustná. DOBRÁ VOĽBA chce na terénnu opatrovateľskú službu aj príspevok od štátu. Iba tak sa dá garantovať služba občanovi v jeho domácom prostredí. Tento spôsob starostlivosti však už nie je dostatočný pre tých seniorov, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť a ich počet narastá. Predlžuje sa nám totiž vek seniorov a zhoršujú sa diagnózy a zväčšuje sa počet duševných ochorení. Rapídne! V takých prípadoch je nutná už starostlivosť v špecializovaných zariadeniach. Tie však dnes majú nedostatok opatrovateliek a sestier. Preto nová vláda musí radikálne zvýšiť platy ľudí v týchto profesiách. A to zvýšením štátneho príspevku. Politici tejto krajiny sú seniorom a najmä tým odkázaným, veľa dlžní. Je načase tento dlh splatiť. Lebo štát je tak silný, ako sa vie postarať o najslabších.

Program Gizky Oňovej a Anny Ghannamove, zložený z debaty a pekných piesní: Ideme, riešime! – Pre lepší život seniorov videli už stovky ľudí v 6-tich mestách. Do týchto miest sa ambasádorky pomoci seniorom ešte chystajú: Zlaté Moravce 29.1., Košice 3.2., Trebišov 4.2.  10:30 a Michalovce 4.2. o 17:00, Prešov 5.2., Banská Bystrica 6.2., Žiar nad Hronom 7.2., Partizánske 17.2., Piešťany 18.2., Bratislava 24.2. a 26.2..

Eva Gantnerová

 

 

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články