Najčítanejšie Vaše príbehy 

Aký je človek v živote, taký je aj šéf. Milá, ľudská, empatická Lýdia Eckhadt. Pozrite si video o jej dievčatách – krajčírkach

„Mnohí psychológovia  hovoria, že najťažšie je žiť sám so sebou. Vraj najpodstatnejšie je naučiť sa mať rád sám seba. Istý čas som to vnímala ako teóriu narcizmu, v pozícii len ja, len ja. Asi som si to zle vysvetľovala, lebo mi trvalo dlhšie, kým som to pochopila. Keď som prvýkrát letela lietadlom, v rámci prvotnej informácie ma poučili, že v prípade problému treba dať kyslíkovú masku najprv sebe a až potom svojmu dieťaťu. Aj keď som bola mladá a nemala som ešte deti, výrazne ma to pobúrilo. Veď najprv treba ratovať chúdence deti – pomyslela som si. Teraz už viem, že by to bolo úplne zbytočné, keby deti ostali a rodičom sa to nepodarilo…Práve cez túto jednoduchú situáciu som pochopila mnohé skutočnosti aj v ďalšom živote.“

Text a foto Lýdia Eckhardt

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články