Najčítanejšie Vzťahy 

Ako vzťahy s matkami formujú životy dospelých dcér

Harmonické vzťahy medzi dcérou a matkou sú mimoriadne zriedkavé. Hoci by sa zdalo, že sú to najbližší ľudia na svete. Ale napriek tomu sa krivdy, alebo výčitky ťahajú od detstva. Prečo sa to deje?

Psychológovia tvrdia, že od narodenia, od predverbálneho veku si dieťa vytvára postoj k sebe samému prostredníctvom matky Ak k nám matka od detstva pociťovala nevraživosť, porovnávajúc náš výzor s výzorom svojej nenávidenej svokry, či manžela, zažijeme aj nepriateľstvo voči nášmu vzhľadu. Dievčatá sú obzvlášť zraniteľné. Aj objektívne krásne ženy prejavia nechuť k svojmu zovňajšku práve preto, že vďaka mame majú od detstva narušenú sebalásku.

Niektoré ženy túžia byť ideálne matky, ale niekedy to to môže obrátiť obrátiť proti nej. V snahe byť ideálna, žena prežíva veľkú úzkosť a táto úzkosť sa prenáša aj na dieťa, najmä na dievčatá. Úzkosť takejto matky si potom  prenášajú do svojho dospelého života, pričom si neuvedomujú, že to nie je vlastne ich úzkosť.

Príliš ochranárska matka je matka, ktorá sa snaží so svojou úzkosťou nejako vyrovnať pomocou kontroly a starostlivosti. Prehnanou ochranou matka odoberá dieťa „o vzduch“. Príliš starostlivé matky konajú z rovnakých potrieb. Chcú urobiť všetko pre to, aby zabránili zlyhaniam, ochránili deti pred nebezpečenstvom, atď.

Veľmi ťažké je to s matkami, ktoré pre deti obetujú všetko. Dievča, ktoré žije svoj život s takouto obetavou a v podstate nešťastnou matkou, bude musieť buď prevziať zodpovednosť za svoju matku a takpovediac stať sa matkou svojej matky, aby ju potom mohla urobiť šťastnú po celý zvyšok života. Ak by to odmietla, zničilo by ju to. V tomto prípade dcéra cíti toxicitu takéhoto vzťahu s matkou, lebo jej osobný život, jej emocionálne a duševné zdravie ide bokom.

Kľúčom k psychickej pohode každého človeka je matka, ktorá je sama šťastná a ktorá svoje dieťa miluje. Ale, bohužiaľ, nie všetky ženy sú schopné zažiť lásku. Popôrodná depresia sa často prejavuje nenávisťou matky k dieťaťu.

Ale aj tá najláskavejšia a najideálnejšia matka môže v istom okamihu nenávidieť svoje dieťa. Áno, sú to krátkodobé obdobia, ale tie má každá matka. A to je v poriadku.

Ľahostajná matka je pre dieťa veľmi desivá a náročná. Ľahostajná matka je najčastejšie tá, ktorá má viac sexuálnej energie, ako materskej. A dieťa v tomto prípade pôsobí ako prekážka. Takéto ženy dokonca sú schopné dieťaťu povedať, že keby nebolo teba, mala by som sa lepšie, keby nebolo teba, tak by som sa vydala, keby nebolo teba, tak by ma môj manžel neopustil  a tak ďalej… Život s takouto matkou potom vedie k obrovským psychickým problémom dievčaťa. Chladná matka je matka, ktorá nie je schopná dať svojmu dieťaťu teplo. A to vytvára pocit opustenia a odriekania na celý život.

AI

Foto: Depositphotos.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články