Najčítanejšie Zdravie 

Aká je vaša emotívna inteligencia? Strácate nad sebou kontrolu?

Ak sa nedokážete ovládať v citovo vypätých situáciách, môžete si riadne

skomplikovať život. Naučte sa dokonale poznať svoju psychiku. V dnešnej

dobe sa do popredia dostáva aj emocionálna inteligencia.

Možno máte práve pocit, ako úžasne sa vám podarilo dostať svoj život pod

kontrolu. Veď ste sa už nerozčúlili, ani nepamätáte, všetko okolo vás

beží hladko, bez veľkých výkyvov. Podľahnúť falošnej ilúzii, že už

neexistuje nič, čo by vás mohlo vykoľajiť, sa však nevypláca. Veď nikto

nevie, čo prinesie zajtrajšok.

Čo ak prídete na to, že vás podviedol manžel, deti chodia poza školu

alebo vás podrazila kolegyňa, o ktorej ste si mysleli, že je to tá

najmilšia osoba pod slnkom? Ľudia okolo vás môžu hocikedy zareagovať

tak, ako si neprajete – a vás ovládnu silné emócie zlosti, hnevu,

žiarlivosti alebo nejaký iný deštruktívny pocit.

Bohužiaľ, negatívne pocity sú vždy silnejšie ako pozitívne,“ vysvetľuje

psychologička Tatiana Lesayová. „Súvisí to s tým, ako funguje naša

nervová sústava. Vznikajú tam, kde máme zakorenený pud sebazáchovy – v

prvej signálnej ústave

Túto časť mozgu sme zdedili po svojich zvieracích predkoch, vďaka nej

dokážeme reagovať na nebezpečné podnety zvonka, ktoré nás môžu ohroziť.

Napríklad odtiahneme ruku od ohňa, ktorý nás môže popáliť alebo sa

uhneme autu, aby nás nezrazilo.

Za potenciálny zdroj ohrozenia však často považujeme aj situácie, keď

nejde o život. Napríklad nás znepokojí šéfova kritika, manželov citový

nezáujem alebo päťka z matematiky, ktorú priniesla zo školy naša ratolesť.

Keď je negatívna emócia prisilná na to, aby sme ju dokázali posunúť do

druhej signálnej sústavy, kde sídli naše racionálne uvažovanie, načisto

nás ovládne a my chtiac-nechtiac urobíme niečo, čo by nám za normálnych

okolností nenapadlo. Zahráme sa na bohyňu pomsty, kričíme, urážame

druhých alebo potlačíme silnú emóciu dovnútra a spôsobíme si tak nejakú

ujmu na zdraví.

Extroverti a introverti

Reakcia v okamihu, keď nás strhne negatívna emócia tak prudko, že nám

pritom vypne rozum, súvisí predovšetkým s typom našej osobnosti.

Extroverti prenášajú svoje city na druhých a vyrábajú si tak problémy

vo vzťahoch,“ tvrdí Tatiana Lesayová. „Introverti ich naopak, potláčajú,

uzavrú sa do seba, takže druhá strana nemá najmenšiu šancu dopátrať sa

príčiny ich nespokojnosti.“

V oboch prípadoch ide o veľký stres, čo extrovert a introvert síce

prežívajú odlišne, ale následky sú podobne ničivé.

Existuje vôbec nejaká možnosť, ako predísť silnému emocionálnemu

výbuchu? Podľa psychologičky je to síce ťažké, ale určite nie nemožné. V

ideálnom prípade by sme mali prejsť citovým kolapsom vedome, snažiť sa

posunúť, aj keď je to ťažké, emócie čo najskôr na vyhodnotenie do druhej

signálnej sústavy a spracovať ich rozumom.

Potom si možno uvedomíme, že šéfova kritika bola síce ostrá, ale

oprávnená alebo že kamarátkina poznámka o našej nadváhe nebola myslená

ako posmešok, že jej išlo predovšetkým o naše zdravie a nie o to, aby

nás ponížila. Racionálny úsudok je vždy objektívnejší ako emócia, preto

by sme sa ho mali vo vypätých situáciách čo najviac držať. Nie nadarmo

sa hovorí, že v takýchto chvíľach treba reagovať s chladnou hlavou.

Aj keď sme viac emocionálny ako racionálny typ, čo u žien nie je žiadna

výnimka, môžeme sa k rozumovej kontrole pocitov vedome dopracovať.

Stačí, keď si na začiatok uvedomíme, aké je to pre nás dôležité a

najbližšie, keď sa dostaneme mimo racionálneho myslenia, tak sa pokúsime

zanalyzovať, prečo sa nám to stalo. Čo nás dohnalo do tohto zúfalého stavu?

Niekedy nám podnety, na ktoré reagujeme prehnane podráždene, dokážu veľa

povedať o tom, čo sa deje v našom vnútri. Stačí sa nad nimi hlbšie

zamyslieť.

Emocionálna inteligencia

Spôsob, akým pracujeme s emóciami, vypovedá o našej emocionálnej

inteligencii. „Emocionálne inteligentný človek pozná sám seba, vie,

prečo v ňom určité podnety vyvolávajú určité typy emócií, má dobre

vyvinutú empatiu a dokáže predvídať aj emocionálne reakcie iných ľudí,“

vysvetľuje Tatiana Lesayová. „To znamená, že dokáže vycítiť, čo na ktorú

osobu platí, čo koho dokáže rozladiť a naopak, potešiť. Vie, že nemá

druhým ľuďom robiť to, čo nechce, aby to robili jemu, a tak preňho nie

je problém správať sa sociálne žiaducim spôsobom a vytvárať pozitívne

vzťahy.“

Našťastie, emocionálna inteligencia nie je vlastnosť, ktorá by sa nedala

postupne cibriť a pestovať. Podstatná je dobrá vôľa a snaha lepšie

pochopiť svoje a cudzie pocity. Odmenou by nám mal byť harmonickejší

život bez veľkých výkyvov a emocionálnych výbuchov.

Pomôcť nám môže aj úprava životosprávy. Len ťažko sa nám podarí vytvoriť

emocionálnu stabilitu, ak sme napríklad dlhodobo vyčerpaní. „Základom je

dostatok odpočinku,“ tvrdí Tatiana Lesayová. „To znamená, že by sme mali

ísť spať skôr ako o polnoci a dopriať si sedem až osem hodín výdatného

spánku, aby sa náš mozog po celodennej práci dostatočne zregeneroval.“

Psychologička ďalej odporúča dbať na dostatok pohybu, ktorý z tela

vyplaví škodlivé stresové hormóny. Dôležité však je, aby sme boli pri

cvičení pozitívne naladení, vnímali ho ako relax, nie ako povinnosť. V

opačnom prípade sa namiesto regenerácie dostaví ešte väčšie vyčerpanie.

Podobne je to aj s jedlom. Kalorický príjem by mal byť primeraný našej

fyzickej aktivite, mali by sme jesť v pokojnom a príjemnom prostredí. Ak

preťažíme trávenie ťažkou stravou, minieme veľa energie na jej

spracovanie a oberieme sa nielen o fyzickú, ale i o duševnú silu.

Aká je vaša nervová sústava?

Dnešná psychológia stále využíva rozdelenie osobností podľa typov

nervovej sústavy, ktoré kedysi určil geniálny ruský fyziológ, psychológ

a lekár Ivan Pavlov. Každý z nich sa v reálnom živote vyskytuje len

zriedkavo v čistej forme, u väčšiny z nás prevládajú vlastnosti dvoch

alebo troch typov. Podľa toho, či ste cholerik, flegmatik, melancholik

alebo sangvinik, sa budú odvíjať aj vaše reakcie v emočne vypätých

situáciách.

Cholerik – je extrovert, často emocionálne labilný. Je preňho typické,

že stále naháňa nejaké ciele, je nadmieru aktívny, vydáva veľa energie,

a preto je jeho nervová sústava často vyčerpaná. Od toho sa potom

odvíjajú jeho výbušné reakcie v emocionálne vypätých situáciách.

Flegmatik – je pravým opakom cholerika, v jeho nervovej sústave

prevažuje útlm nad vzruchom. Radšej sa vzdá svojich cieľov, ako by mal

vyvíjať priveľkú aktivitu. V živote sa drží hesla: „Čo ťa nepáli,

nehas.“ Svoje city má väčšinou pod kontrolou aj vtedy, keď iní strácajú

nervy.

Melancholik – jeho nervová sústava pripomína klbko obnažených nervov.

Všetko, čo sa okolo neho deje, vníma veľmi citlivo a emócie v ňom

pracujú aj dlho potom, čo odznel podnet, ktorý ich vyvolal.

Sangvinik – má veľmi silné emocionálne vnímanie, jeho pocity však nemajú

dlhú trvanlivosť. Keď ho niečo vyvedie z emocionálnej rovnováhy, tak

rýchlo ako vzbĺkol, aj zhasne a preorientuje sa na iné podnety.

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články