Aktuálne Dobré rady 

„Ak trpíte na osteoporózu, máte problémy so stavcami chrbtice, či platničkami, alebo ste prekyslení, dajte si fenikel“ – vyzýva výživová expertka.

Podľa historických údajov porazili Gréci Peržanov v roku 490 pred Kristom na mieste, ktoré sa nachádzalo presne 42,195km od Atén. Domov vyslali bežca s dobrou správou a odvtedy je dĺžka maratónu taká istá, ako bola vzdialenosť medzi miestom bitky a Aténami. A čo ma s tým spoločné fenikel? No bitka sa uskutočnila na feniklovom poli, názov fenikel znamená v gréčtine maratón. Fenikel sa pokladá za jednu z najstarších pestovaných rastlín. Predstavuje dokonalý príklad toho, ako rastlina niekedy ukáže svoje liečivé vlastnosti v tých najneočakávanejších podmienkach. Detská kolika je veľmi nepríjemná vec, ktorá dokáže urobiť deťom veľké ťažkosti a rodičom psychickú, emocionálnu a fyzickú záťaž. Je veľmi príjemné mať poznanie, že existuje liečivá rastlina, ktorá dokáže tento problém odstrániť bez vedľajších nepriaznivých účinkov. Podľa jednej zo štúdii, dokázal fenikel odstrániť koliku u 65% dojčiat. Navyše podporuje vyprázdňovanie žalúdka, napomáha celému procesu trávenia a zároveň odstraňuje pocit plného žalúdka. „Každý deň robíš jednu z dvoch vecí: upevňuješ svoje zdravie, alebo kopeš základy pre svoju chorobu“ – vyjadrila sa svetoznáma výživová expertka Adelle Davis (1904 – 1974). „Najsprávnejší spôsob ako sa zbaviť civilizačných chorôb, alebo ešte lepšie im predísť, je prijať hlboké zmeny v stavovaní a v životnom štýle, namiesto kalkulovania s farmaceutickým riešením a hľadaním zázračného prípravku za drahé peniaze. Veď správna miera je matkou všetkých čností.“ Americká spisovateľka Ellen G. Whiteová (1827 – 1915) vystihla zmysel pravej striedmosti týmto jednoduchým výrokom: „Skutočná striedmosť znamená zdržať sa všetkého, čo škodí, a rozvážne užívať to, čo zdraviu osoží.“ Nič nedokáže nahradiť neskutočne pozitívny zdravotný vplyv ovocia, zeleniny a liečivých rastlín na ľudské telo! Je veľkou múdrosťou poznať ich účinky a zapojiť ich do liečby zdravotných ťažkostí. Tabletky zo „srnčích parohov“ (aj také existujú ) prinášajú naozaj úžitok len ich výrobcom – finančný. Rimania s obľubou konzumovali feniklové výhonky ako zeleninu, v Číne a Indii sa fenikel používal ako prostriedok na kašeľ. Plinius Starší (23 – 79) sa raz vyjadril, že skutočná sláva má pozostávať v robení toho, o čom je hodné písať a v písaní zaznamenávať to, čo je hodné čítania. V prírodopisnom diele Naturalis Historia odporúčal používať fenikel na liečbu očných ochorení. Pri vonkajšom použití teda fenikel dokáže dezinfikovať oblasť spojovkového vaku, zvlášť vhodný je na oplachovanie očí pri chronickom zápale spojoviek. Počas panovania Karola Veľkého (748 – 814) bolo pestovanie feniklu nariadené, pre jeho mimoriadne účinky. Každá väčšia rodina mala za povinnosť ročne vypestovať minimálne 4kg feniklu. Fenikel dokáže rozkladať hlieny a uľahčuje ich vykašľanie, preto je vhodný na vlhký kašeľ. „Pokiaľ trpíte osteoporózou, máte problémy so stavcami chrbtice, či platničkami, alebo ste prekyslení, dajte si fenikel“ – vyzýva výživová expertka. „Fenikel totiž obsahuje množstvo ľahko využiteľného vápnika.“ Zelenobiele listy feniklu môžeme využiť pri príprave zeleninového šalátu. Semená feniklu je možné pridávať do polievok, omáčok, ale i perníkov, dezertov a koláčov.
MUDr. Michal Slivka
Foto Pixabay

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články