Mária Tolnayová – vynikajúca novinárka, lyžiarka a teraz už aj starká, ako ju volajú vnučky.

Robiť celý život to, čo človeka baví a navyše aj  živí, je asi šťastie. Ja som ho mala, aj keď som sa v novinárčine dostala vlastne náhodou. Blízka priateľka po  našom študijnom a pracovnom pobyte v 1969- tom v Anglicku neurobila skúšku zo syntaxe (spájanie slov do viet a viet do textov ) slovenčiny, prerušila štúdium a začala brigádovať v denníku Smer. Nuž a moje časté návštevy v jej dočasnej práci vyústili časom do krátkych správ o zaujímavostiach z fyziky (študovala som ju) a po štátniciach aj ponukou nastúpiť do tohto periodika ako elévka. Stalo sa, no prispela k tomu aj žiadosť…

Zobraziť viac