Aktuálne Zdravie 

Silnú ženu nezlomí nič – ani osteoporóza

Osteoporóza sa nazýva aj tichou epidémiou a to z toho dôvodu, že nemá príznaky. Tou prvou je často až zlomenina. Častejšie sa vyskytuje u žien, no nevynecháva ani mužov. Je to ochorenie najmä starších ľudí, ale spozornieť by mali aj ženy v postmenopauzálnom období. Dobrou správou je, že pri včasnej a správnej diagnostike sa dá osteoporóza zastabilizovať a viesť s ňou normálny a naplnený život.

Pri osteoporóze sú kosti slabé a krehké a už pri minimálnom páde alebo nesprávnom pohybe sa môžu zlomiť. Nepríjemné je, že osteoporóza nemá príznaky, ktoré by nás upozornili na toto ochorenie. „V jej prvých fázach pacient nevie o tom, že trpí na toto ochorenie a teda, že má zvýšenú náchylnosť na zlomeniny. Často sa osteoporóza diagnostikuje až pri prvej zlomenine. A tá už môže zmeniť kvalitu života. Spôsobuje bolesť, stratu nezávislosti a rôzne zdravotné postihnutia. Osteoporóza je najmä ochorenie starších ľudí a je veľmi dôležité jej predchádzať. Dôležitá je pritom edukácia nielen odbornej, ale najmä laickej verejnosti.“ hovorí MUDr. Soňa Tomková, popredná slovenská reumatologička, vedúca lekárka Osteocentra a prednostka internej kliniky Nemocnice Košice – Šaca.

Následky osteoporózy
Pri ťažkej osteoporóze nemusí ísť už len o bolesť pri zlomenine. „Pri mnohých zlomeninách stavca majú pacienti aj problémy s dýchaním, či zažívaním. Zlomenina a s ňou spojené problémy so sebou prinášajú aj psychickú záťaž, ktorá môže prerásť až do depresie. Následkami osteoporotických zlomenín sú teda dlhodobé zdravotné postihnutie a strata nezávislosti. Najmä v staršom veku sa veľmi znižuje kvalita života. Až 53 percent potrebuje pomoc dostať sa na miesto mimo pešej vzdialenosti, 62 percent nie je schopných vykonávať bežné domáce práce, 64 percent nedokáže ísť bez pomoci na toaletu a 42 percent nevie bez pomoci nakupovať.“

Najčastejšie zlomeniny z osteoporózy, sú zlomeniny stavcov. Ak sa u pacienta zdiagnostikuje zlomenina stavca, existuje veľké riziko, že do roka sa budú lámať aj ďalšie stavce. Ide o tzv. kaskádu zlomenín. Každá štvrtá žena, ktorá utrpí zlomeninu chrbtice, utrpí ďalšiu zlomeninu do jedného roka. Najvážnejšia je zlomenina bedrového kĺbu a pri nej žiaľ 20 – 24 percent pacientov zomiera v prvom roku po zlomenine.

Celosvetovo je každá tretia žena a každý piaty muž starší ako 50 rokov postihnutí zlomeninou kostí v dôsledku osteoporózy. Je to vážny stav, ktorý sa ale dá liečiť.
Zlomenina v staršom veku, ktorú možno diagnostikovať ako osteoporotickú, je možným signálom k tomu, že budú nasledovať ďalšie zlomeniny. Všeobecný alebo odborný lekár by mal takéhoto pacienta poslať na vyšetrenie hustoty kostí. Aj samotný pacient môže o takéto vyšetrenie požiadať svojho všeobecného lekára, ktorý ho pošle do osteologickej ambulancie. Osteoporózu na Slovensku lieči reumatológ, ortopéd a endokrinológ. Ak ste si pri páde z nízkej výšky alebo po páde v stoji zlomili akúkoľvek kosť (napríklad zápästie), môže to byť signálom prítomnosti osteoporózy. Požiadajte lekára o vyšetrenie – aj jedna zlomená kosť je varovaním pred ďalšími.

Denzitometria
Denzinometria je najpresnejšia a široko používaná neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva rontgenové žiarenie na stanovenie minerálnej hustoty kostí (BMD). Denzinometria meria kostnú hustotu v oblasti chrbtice a krčku stehennej kosti a na základe toho sa stanoví tzv. T – skóre (index toho, akú má pacient kosť v porovnaní s mladým zdravým jedincom). Výsledky sa analyzujú spolu s laboratórnymi testami a anamnézou pacienta, na základe čoho sa osteoporóza potvrdí alebo vylúči.

Slovensko patrí medzi špičku v diagnostike a liečbe osteoporózy
Na Slovensku máme dostatok denzinometrických prístrojov a ich počet dokonca prevyšuje bežný priemer EÚ. „Máme tiež vysokú dostupnosť všetkých terapeutických modalít s adekvátnou spoluúčasťou úhrady zdravotnými poisťovňami. Disponujeme aj dostatočnou sieťou osteologických ambulancií – osteocentier, a napriek tomu je osteoporóza na Slovensku stále poddiagnistikovaná a podliečená. Nelieči sa dostatok pacientov a rastie nám počet zlomenín a najmä tých najvážnejších v oblasti bedrového kĺbu.“ hovorí MUDr. Soňa Tomková.

Liečba osteoporózy
Každá liečba znamená prevenciu zlomeniny. Pacient užíva liečbu dlhodobo, často celoživotne. Ide o veľmi komfortnú liečbu. „Liečba nemusí znamenať užívanie liekov každý deň. Ide väčšinou o obdobia. V jednom období lieky užíva, potom prestane a po čase sa anamnéza prehodnocuje. Osteoporóza je nepomer medzi kostným odbúravaním a kostnou formáciou, teda kosť sa odbúrava a postupne redne. Liečba a jej možnosti z toho vychádzajú. Poznáme lieky, ktoré sú tzv. antirezorpčné, teda zastavujú odbúravanie kostnej hmoty. Druhý druh liekov predstavujú tzv. osteoformačné a tieto pomáhajú nabudovať kostnú hmotu. Liečba osteoporózy môže byť peronálna, injekčná a tiež infúzna. Výber liečby závisí od celkového zdravia pacienta a porady s lekárom.“ Hovorí MUDr. Soňa Tomková.

Ak už bola pacientovi diagnostikovaná osteoporóza, je potrebné dodržiavať odporúčania lekára, chodiť pravidelne na kontroly a dodržiavať liečbu. Len neprerušovaná a systematická liečba môže byť prevenciou zlomeniny. Ak už príde k chirurgickému zásahu do zlomeniny, je dôležitá sekundárna prevencia, ktorá musí nasledovať po každej zlomenine z osteoporózy spolu s medikamentóznou liečbou, aby sa zabránilo ďalšej zlomenine.

Liečbou sa dá zastaviť odbúravanie kostnej hmoty, teda udržať kostnú hmotu takú, akú ju v danom štádiu pacient má a liečba dokáže aj nabudovať kostnú hmotu. Je teda veľmi dôležitá včasná a dlhodobá liečba. Ak je príčinou osteoporózy u pacientky napríklad postmenopauza, liečba musí byť dlhodobá. „S včasnou a dodržiavanou liečbou môžu ženy žiť plnohodnotný život. Venovať sa svojim koníčkom, vnúčatám, a aj cestovaniu,“ hovorí Mgr. Iva Medvecká, Phd, praktická psychologička. Na druhej strane, ak sa žena nelieči, dôsledky môžu byť fatálne. A pritom ide o veľmi komfortnú liečbu. „Z môjho pohľadu je najväčšou pascou tohto ochorenia zľahčovanie. Čiastočne to vychádza aj z toho, že nemá príznaky, nebolí. Okrem toho, veľa žien zvláda rôzne drobné zdravotné problémy alebo aj vážnejšie ochorenia a často sa popri nich ešte aj stará o svoje rodiny, či rodičov. Zľahčovanie tohto ochorenia však vedie k osteoporotickej zlomenine a tá môže prísť úplne nečakane  – napríklad pri zdvíhaní ťažšieho predmetu alebo obyčajnom zohnutí sa. A liečba zlomeniny je už omnoho závažnejšia,“ hovorí psychologička. Má tiež tipy, ako si udržať režim liečby:
1. Zahrňte do svojej liečby niekoho blízkeho – manžela, dcéru, alebo kamarátku a tá vám pripomenie, kedy je potrebné ísť k lekárovi.
2. Urobte si z návštevy u lekára rituál a spojte ho s drobnou odmenou za zvládnutie. Zájdite si na kávu do obľúbenej kaviarne alebo si kúpte pre seba drobný darček.
3. Veďte si záznamy, plánujte písomne – čo je zapísaní, nemusíme nosiť v hlave.
4. Stanovte si merateľné ciele – vysadím zeleninu, vyjdem na kopec, usporiadam oslavu a podobne.

Osteoporóza ju nezlomila
Brigita Szeligová Čikoš, známa z talentovej súťaže The Voice zaznamenala prvé zdravotné problémy po pôrode druhého dieťaťa – syna, ktorého porodila ako štyridsaťročná. Lekárom sa nepozdával jej krčok maternice a tak išla po pôrode na operáciu, pri ktorej jej vybrali ženské orgány. Toto bol podľa nej zrejme spúšťač. Vážnejšie problémy sa objavili o niekoľko rokov neskôr. „Začala som si dávať pozor na stravu. Zaradila som do jedálnička viac mliečnych výrobkov a vitamíny som dopĺňala tabletkami. Napriek tomu som mala problémy s platničkami a bolesťou chrbta. Obmedzovala som sa takmer vo všetkom. Nebola som rozhýbaná a radšej som nikde nechodila, aby sa mi nič nestalo. Toto všetko bol pre lekárov signál, aby ma poslali na vyšetrenie kostí. Teraz mám 55 rokov a potvrdenú diagnózu, choroba je však v miernom – začiatočnom štádiu. Kedy som predtým nebrala vápnik a vitamín D, môj stav by bol horší.“ Dnes Brigita cvičí spolu s dcérou a chodí na dlhé prechádzky do prírody. Obidve pritom dbajú na vyváženú stravu bohatú na vápnik.

Aj na príklade Brigity je zrejmé, že pri osteoporóze je veľmi dôležitá prevencia, včasné zachytenie rizikového pacienta a včasné nasadenie dlhodobej liečby. Princíp liečby osteoporózy spočíva v prevencií vzniku zlomenín, ktoré by mohli vzniknúť v staršom veku. A v tomto veku je predsa na prvom mieste užívanie si nezávislého a aktívneho života a každodenné radosti bez bolestí. „Ženy v staršom veku by sa mali starať nielen o svoje okolie, ale najmä o seba – lebo keď budú zdravé a spokojné, budú takí aj ich blízki. „ hovorí Mgr. Iva Medvecká, PHd. Požiadajte teda svojho obvodného lekára o vyšetrenie kostí a nemajte strach z liečby. S ňou budete môcť zdvihnúť svoje vnúča alebo vyjsť na tatranský kopec bez obáv z úrazu.

www.krehkekosti.sk

Foto Depositphotos.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články