Čo ma štve Najčítanejšie 

Pri našich nízkych zárobkoch, či dôchodkoch je bohužiaľ aj toto realita!

Podvýživa sa týka aj obéznych

Na dôsledky a komplikácie podvýživy umierajú vo vyspelých európskych krajinách tisíce ľudí. Na Slovensku trpí podvýživou viac ako tretina pacientov, u ktorých významne oslabuje fyzické funkcie, schopnosť bojovať s akýmkoľvek ochorením, a dokonca aj znižuje účinnosť niektorých liekov.

Pomôžte svojim blízkym

Malnutrícia je vážny zdravotnícky problém. Netýka sa totiž len vychudnutých ľudí, ako si mnohí mylne myslia, naopak, podvýživou trpia aj obézni. Nehodnotí sa podľa hmotnosti, ale dôležitá je hladina rôznych živín v organizme. Napríklad nedostatok bielkovín nemusí ovplyvniť váhu, no je to typ podvýživy, ktorý môže mať vážne zdravotné následky.

Prieskum nutričného stavu pacientov na Slovensku ukázal, že až 35 % u nás trpí alebo je ohrozených podvýživou a potrebujú špeciálne doplnky výživy. Najviac ohrozenou skupinou sú seniori a onkologickí pacienti, ale tiež pacienti s ochoreniami tráviaceho traktu alebo respiračnými chorobami.

Dostatočná výživa je nevyhnutnou podmienkou úspešného zotavovania pri každom závažnom alebo chronickom ochorení. Významne ovplyvňuje liečebný proces, podporuje imunitný systém, pomáha predchádzať komplikáciám, ale tiež zvyšuje účinnosť liečby primárneho ochorenia. Pri liečbe chemoterapiou, chirurgickým zákrokom či ožarovaním podporuje schopnosť organizmu zvládnuť náročnú terapiu. Správna výživa pomáha znižovať chorobnosť aj úmrtnosť, skracuje dobu hospitalizácií, zlepšuje hojenie rán a celkovo zvyšuje kvalitu života. Podvýživa má opačný efekt – potláča imunitné funkcie, oslabuje hojenie poškodených buniek, prináša riziko komplikácií primárneho ochorenia a postupne pacienta oberá o sebestačnosť. V porovnaní s chorými, ktorí netrpia podvýživou, vyžadujú pacienti s malnutríciou o 9 % viac liekov, o 6 % častejšie navštevujú praktického lekára a až o 25 % častejšie musia byť prijatí do nemocnice. Asi u 45 % pacientov sa ako dôsledok podvýživy zvyšuje výskyt zdravotných komplikácií a nutnosť opakovaných operácií, predlžuje sa pobyt v nemocnici o 40-70 % a zvyšujú sa náklady na liečbu. Len v Európskej Únii sa náklady na liečbu následkov podvýživy odhadujú na 170 miliárd eur. Prevencia malnutrície pritom môže ušetriť až 1000 eur na jedného hospitalizovaného pacienta.

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články