Aktuálne Zdravie 

Poznáte hodnoty svojho tlaku? Sú rovnako dôležité ako vaša adresa, či krvná skupina!

Lekári vyzývajú širokú verejnosť, aby si počas nasledujúcich dní (minimálne tri, ideálne však sedem dní) správne monitorovali svoj tlak krvi (TK), zapisovali si zistené hodnoty a následne tieto zistené údaje riešili aj so svojím obvodným lekárom v rámci preventívnej prehliadky. Počas nasledujúcich dní si môžete stiahnuť záznamník tlaku krvi a srdcovej frekvencie, resp. dotazník na webovej stránke Únie pre zdravšie srdce (presrdce.eu). Po stiahnutí si ho vytlačte a postupne si do neho zapisujte jednotlivé namerané hodnoty.

Pri meraní tlaku krvi však platí zopár zásad, aby merania boli čo najsprávnejšie.

  • Pred každým meraním by mal pacient sedieť aspoň päť minút v pokoji, nerozprávať.
  • Celé meranie by malo prebehnúť bez prítomnosti vonkajších rušivých vplyvov.
  • Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku tak, aby bola niekoľko centimetrov nad lakťom – vo výške srdca. Predlaktie je voľne položené na stole a lakeť mierne zohnutý.
  • Počas celého merania ruku nedvíhame, opierame dolné končatiny o zem, nestláčame brucho a nerozprávame.

Vysoký TK nebolí, ale môže vziať to najcennejšie

Prečo je sledovanie tlaku krvi také dôležité? Vedeli ste, že každoročne stúpa počet pacientov, ktorých trápi kardiovaskulárne problémy? A vedeli ste aj to, že len na Slovensku sa srdcovocievne ochorenia podieľajú približne na 50 percentách všetkých úmrtí? Kardiovaskulárne ochorenia patria celosvetovo na prvé miesto príčin úmrtí.

 Pri hypertenzii pôsobí vysoký tlak na vnútornú stranu tepny, čím môže dôjsť k narušeniu alebo poškodeniu tepien a tu už hrozí rozvoj tzv. aterosklerózy, čiže kôrnatenie tepien. V tom najhoršom prípade potom dochádza k prasknutiu tepny, krvácaniu – cievnej mozgovej príhode až k srdcovému infarktu. Vysoký krvný tlak negatívne vplýva najmä na srdce mozog, cievy, obličky a taktiež oči a hypertonici majú tiež 2,5-krát vyššie riziko, že ich postihne cukrovka.

Zistiť relevantné hodnoty svojho tlaku krvi nie je jednoduché, nestačí jedno meranie u lekára. Mnohí pacienti napríklad počas prehliadky u lekára majú hodnoty tlaku krvi v poriadku a pri opakovanom meraní doma sa výrazne líšia. Preto treba spozornieť a začať si pravidelne merať tlak krvi aj doma – toto platí ako pravidlo prevencie, ale zároveň i pri akomkoľvek malom podozrení, že by pacient mohol trpieť ochorením vysokého TK.

A aký je teda ideálny krvný tlak? Ideálny krvný tlak je 120/80 mm Hg. Ak hodnota krvného tlaku dlhodobo prekračuje hodnotu 140/90 mm Hg, tento stav sa nazýva hypertenzia.

A čo liečba?

Problémom je aj správna a včasná liečba a aj keď sa hypertenzia nedá celkom vyliečiť a väčšinu ľudí trápi ako celoživotné ochorenie, tak sa vhodnou a včasnou liečbou môže maximálne znížiť celkové riziko kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti. Liečba môže mať dve podoby. Prvou je nefarmakologická liečba – tá spočíva v režimových opatreniach a zmenách životného štýlu, vďaka ktorým sa znižuje riziko vysokého TK. Veľmi dôležitá je pravidelná kontrola TK a taktiež spolupráca s lekárom. Lekári tiež vyzývajú pacientov aby nefajčili, strážili si svoju telesnú hmotnosť, športovali, znížili príjem soli a doplnili do jedálnička stravu bohatú na vitamíny. Rizikom je aj užívanie mnohých liekov, ktoré zadržiavajú vodu v tele. A zároveň i zníženie konzumácie alkoholu na minimum.

Farmakologická liečba pomocou liekov na znižovanie krvného tlaku. Rozlišuje sa liečba podľa mechanizmu účinku jednotlivých liečiv, ale aj podľa toho či pacient užíva iba jednu alebo viacero účinných látok súčasne.

Jeden liek nemusí byť dosť 

U väčšiny pacientov s hypertenziou jeden liek nestačí – na dobrú kontrolu tlaku je tak potrebný viac ako jeden liek. Pacienti by mali  potom užívať kombináciu dvoch až troch účinných látok, čo sa do veľkej miery podpisuje na disciplíne dodržiavania liečby. Poctivejší prístup pacienta vidno vtedy, ak sa mu predpíše len jeden viaczložkový liek. Aktuálne už lekári dokážu pacientovi predpísať lieky priamo na mieru, pacienti sa preto môžu pýtať konkrétne na takúto možnosť svojho lekára.

,,Dôležité je, aby liečba bola každému pacientovi „ušitá na mieru“ a svojvoľne sa z pacientovej strany neprerušovala,“ potvrdzuje aj doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC., primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych ochorení v Bratislave.

Čo hovoria čísla? 

Do roku 2025 sa očakáva, že hypertenziou bude trpieť až 1,56 miliardy dospelých na svete.  Kým celosvetovo hypertenzia postihuje skoro jednu miliardu ľudí. Na Slovensku bolo v roku 2017 pre hypertenzné ochorenia sledovaných viac ako 211-tisíc pacientov, v súčasnosti je to už 1 milión. Štúdie hovoria o tom, že až 50 percent všetkých hypertonikov nie je kontrolovaných, a teda výsledné číslo ľudí s hypertenziou na Slovensku by malo byť až 2 milióny.

Foto Depositphotos.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články