Aktuálne Dobré rady 

Kľúčové kroky odtučňovacej kúry

Zápasíme s pitným režimom, ale pracujeme už na ďalšej etape. Východiská: A) v pitnom režime pokračujeme, B) zvolíme jednu z troch možností príjmu mikronutrientov (400g, 700g, 850g), C) usporiadame hierarchiu makroživín, D) vytýčime výživový plán, E) zabezpečíme čas a priestor pre pohybové aktivity. Pomáhame teraz spolu hypotetickému človeku so 100 kg. Potrebuje A) 3000 ml vody denne, B) pre jeho hmotnosť 700 gramovú variantu mikroživín (300 ovocia+400 zeleniny), C) pomocou tabuliek výživových hodnôt potravín vyberieme a vyrátame dávku makroživín. Kľúčové sú bielkoviny, všetky ostatné (sacharidy, tuky) sú im podriadené. Potreba bielkovín je 1g/kg/deň, čiže v nami zvolenom prípade = 100 g. Najprv spracujeme vybraté ovocie (100 g má proteínov cca 1g) a zeleninu (100 g cca 2g). Čiže 300 g ovocia dá 3 g bielkovín, 400 g zeleniny 8 g, spolu cca 10 g. Dodať je treba ešte 90 g. Vyberáme tak, aby rastlinné bielkoviny a živočíšne mali pomer 2:1. Ak to dodržíme aj sacharidy a tuky budú v „pohode“. (Precíznejší môžu prispôsobiť výber surovín optimálnemu pomeru bielkoviny : tuky : sacharidy = 20 : 30 : 50). Keď si skompletizujeme konečný denný príjem bielkovín a ostatných makroživín D) rozložíme si jednotlivé potraviny tak, aby najvyšší príjem bielkovín bol na raňajky a obed, zvyšok v olovrantovom čase. Na večeru už, okrem pitného režimu nič, lebo jednou z osvedčených zásad redukčnej diéty je úplné vynechanie večere. Upozorňujem, je to krutý krok! Pokračujeme o niekoľko dní.

MUDr.Karol Džupa

Ilustračná foto Depositphotos.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články