Výchova detí 

Jedna z mojich priorít je splatiť „Strieborný dlh,“ hovorí Maroš Šefčovič

Jeden zo základných bodov môjho volebného programu nesie názvov Strieborný dlh – naznačuje, že reč je o senioroch. Napĺňam tým moju zásadnú prioritu, aby Slovensko malo prezidenta s ľudskou tvárou a silným sociálnym cítením.

Prešiel som Slovensko od Záhoria po Zemplín a stretol som sa so stovkami seniorov. Po týchto stretnutiach musím so smútkom konštatovať, že hoci sa Slovensku darí a od novembra 1989 – ako od kľúčového bodu zlomu – uplynulo 30 rokov, stále sme nesplatili náš dlh voči seniorom. Rok 1989 priniesol obrovské zmeny. Na jednej strane sme získali slobodu so všetkými jej pozitívami, na druhej strane nám ostala generácia ľudí, ktorá celý prechod zo socialistického na trhové hospodárstvo reálne zaplatila.

Máme tu teda generáciu, ktorá sa výrazne podieľala na tvorbe tejto krajiny, no dnes rozhodne nestojí v strede jej záujmu. Ak jej ale chceme vrátiť, čo sme jej dlžní, už nemôžeme ďalej čakať.

Veľmi oceňujem, čo sociálnodemokratické vlády na Slovensku vykonali v tejto oblasti a že na túto skupinu občanov mysleli. Ale je prirodzené, že na túto problematiku sa každý rezort pozerá aj prizmou svojho rozpočtu a iných priorít. A je prirodzené aj to, každý koaličný partner má svoju optiku.

Práve toto je však oblasť, ktorá si zaslúži pohľad zhora a človeka, ktorý vie posadiť všetkých zainteresovaných za jeden stôl.

Kvalita života seniorov sa skladá z množstva oblastí, ktorým sa zatiaľ nevenuje primeraná pozornosť. Práve o omplexnej kvalite života dôchodcov chcem ako prezident hovoriť. Do diskusie za okrúhlym stolom budem preto navrhovať viacero opatrení.

V oblasti sociálnych vecí je to premena vianočného príspevku k dôchodku na skutočný a plnohodnotný 13. dôchodok.

V oblasti zdravotníctva zasa znižovanie doplatkov na lieky a oslobodzovanie seniorov od doplatkov v prípadoch liekov, ktoré najčastejšie užívajú.

V oblasti dopravy chcem komplexnú úpravu zliav a cestovania zadarmo pre vlakovú, autobusovú i mestskú hromadnú dopravu, čiže jednu zľavovú kartu bez nutnosti obiehať množstvo úradov.

V oblasti kúpeľníctva by to boli liečebné poukazy zadarmo.

V oblasti eurofondov musíme nájsť možnosti na financovanie sociálnych služieb i projektov, ako je napríklad tlačidlo pomoci, ktorým si senior vie kedykoľvek v núdzi privolať pomoc.

V oblasti kultúry by som privítal čo najširší prístup na podujatia, ktoré financuje štát či samospráva.

No a napokon v oblasti samosprávy potrebujeme systematické vytváranie komunitných centier, kde dostanú seniori možnosť rozvíjať svoje koníčky, ale i venovať sa rôznym druhom prác, ktoré pre nich môžu mať aj finančný prínos.

Do prezidentských volieb som teda vstúpil s tým, že ponúkam svojej krajine všetko, čo som sa kedy v živote naučil. A verím, že mám dostatok skúseností, aby som vedel zodpovedne a efektívne hájiť záujmy občanov vrátane seniorov. Aj toto je podľa môjho hlbokého presvedčenia tá skutočná prezidentská misia.

Maroš Šefčovič

 


Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články