Najčítanejšie 

Hallo superbabky zo Superbabiek!

Pozdravujem vás všetky. Do Nového roku prajem veľa radosti, lásky a šťastia, zdravie samozrejme, ale hlavne blízkosť blízkych vášmu srdcu. Stretávajme sa nielen na sieťach, ale aj v skutočnom živote. Zbierajme zážitky, tešme sa z maličkostí rozosievajme radosť a šťastie. Smútky a trápenia nesme so zdvihnutou hlavou, patria k životu a vždy po búrke vyjde slnko. Čiernu vystrieda biela a bude zase dobre.

Objímam vás všetky a nech sa vo všetkom darí!

Vaša Eva Pavlíková

Foto: Norbert Noryk Eggenhofer

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články