Moje bývanie Najčítanejšie 

Detská izba formuje osobnosť dieťaťa

Každý človek, aj ten najmenší, potrebuje svoj životný priestor. Detská izba nie je iba miestom, kde naše dieťa prespáva, píše si úlohy, alebo sa hrá. Je to miesto, kde sa formuje jeho osobnosť. Tak, ako obdobie detstva plné zmien, mala by sa aj detská izba týmto zmenám postupne prispôsobovať. Aj keď pre menšie deti predstavuje detskú izbu „celý byt“ a pred samotou dáva prednosť prítomnosti rodičov, už v období asi troch rokov je vhodné uvažovať nad samostatnou detskou izbou. Aj keď v nej nebude tráviť veľa času, samostatný priestor podporí uňho vzťah k svojim veciam a postupne motivuje k väčšej samostatnosti.

Nie každá rodina si môže dovoliť poskytnúť dieťaťu vlastnú izbu. Dieťa však potrebuje aspoň vlastný kútik ako svoje „útočisko“, kde môže nerušene a bezpečne tráviť svoj čas. Môže sa stať, že dieťa bude vnímať vytvorenie samostatnej izby ako vašu snahu o „odsunutie“. Preto je vhodné veľa sa s dieťaťom i izbičke rozprávať, rešpektovať jeho pocity a spojiť vytvorenie vlastnej izby s „veľkou udalosťou“. Dieťa môže napríklad dostať vlastnú izbu k narodeninám a podieľať sa na zariaďovaní. Dajte na jeho vkus pokiaľ ide o farby a tvary.

Detská izba ako výchovný prostriedok

Ak chcete, aby sa vaše dieťa naučilo rešpektovať druhých a naučilo sa zodpovednosti, môžete začať tým, že mu doprajete slobodu a súkromie. Nezabúdajte, že detská izba je jeho svetom. Preto rešpektujte jeho predstavy a želania – podporíte tak u neho schopnosť vyjadrovať svoj názor a počúvať názor druhých. Možno sa vám výzdoba stien a hudobný vkus vašej ratolesti nebudú zdať pochopiteľné, ale skúste ich tolerovať. Ak chcete mať súkromie aj vy, klopanie pred vstupom do izby by sa malo stať samozrejmosťou.

Detská izba ako ihrisko

Stavať si skrýše, kresliť po stenách, hrať sa na schovávačku, to sú aktivity, ktoré by sme pri zariaďovaní detskej izby brať do úvahy. Preto je dôležité „zásobiť“ dieťa najrôznejšími dekami, vankúšmi, šatkami a podobne. Ak chcete, aby vaše dieťa mohlo realizovať aj svoje výtvarné ambície, vopred rátajte s vybavením pre „nástenné maľby,“ kus steny natretý umývateľnou farbou alebo papier pripevnený na stenu, prípadne tabuľa, ktorá chráni pred zbytočný mi nákladmi a obmedzovaním dieťaťa. To isté platí aj pre vymeniteľné poťahy na čalunenie. Rovnako aj podlaha v detskej izbe by mala byť masívna a pripravená zniesť „nešetrné“ zaobchádzanie počas detských hier. Ak v detskej izbe umiestnite nejaké kvety, podporíte u detí zodpovednosť. To isté platí aj o zvieratku. Takéto rozhodnutie by však malo byť vopred dohodnuté a povinnosti, ktoré pre dieťa z toho budú vyplývať, jasne formulované a dôsledne vyžadované.

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články