Najčítanejšie Zdravie 

Aj muži majú svoj prechod, volá sa andropauza

Hneď v úvode treba povedať, že aj muži prežívajú okolo päťdesiatky podobné obdobie, ako ženy. Pokiaľ u žien označujeme toto obdobie ako menopauza, prechod, climacterium, u mužov tradične hovoríme o tzv. andropauze, mužskom prechode, climacterium virile.

Pokles mužských pohlavných hormónov ( testosterónu ) nie je taký náhly, ako u žien, preto ani príznaky andropauzy nie sú také výrazné. To ale neznamená, že táto hormonálna nedostatočnosť nemôže byť príčinou vážnych zdravotných problémov.

Pokles hormónov v andropauze mení zdatného, optimisticky naladeného, pozitívne mysliaceho muža na slabo výkonného, pesimistického, depresívne naladeného, negativistického muža. Charakteristickým znakom je pokles sexuálnej túžby – libida, porucha erektivity – stoporenia, znížený výskyt a oslabenie ranných erekcií. Muži v andropauze sa cítia dlhodobo vyčerpaní, sú nervózni a podráždení. Utlmujú predchádzajúce spoločenské kontakty, častejšie ostávajú doma, pri televízore, strácajú záujem o najbližšie okolie, uzatvárajú sa do seba. Často majú pocity, že ich okolie nechápe, sú vzťahovační. Aj na malé podnety reagujú podráždene, sú menej prispôsobiví na meniace sa situácie. Ubúda svalová hmota, pribúda tukové tkanivo, muži priberajú. Rovnako ako u žien začínajú mužom rednúť kosti – dochádza k osteoporóze.

Vedecké výskumy sa v súčasnosti zaoberajú štúdiom andropauzy oveľa intenzívnejšie, ako pred pár rokmi. Pri dlhodobom sledovaní sa zistilo, že u niektorých mužov začína klesať hladina testosterónu už od tridsiatky. V niektorých prípadoch sa zistil pokles hladín v nasledujúcich dekádach až o 10 %. Potvrdilo sa, že libido a sexuálna túžba závisia od testosterónu. Príznaky andropauzy negatívne ovplyvňujú kvalitu života mužov, ich partneriek aj kvalitu sociálnych vzťahov, znižujú aj výkonnosť mužov v práci, lebo muži pociťujú pokles fyzickej aj psychickej kondície..

U žien dochádza v menopauze k náhlej a úplnej zástave tvorby ženského pohlavného hormónu – estrogénu. U mužov k takejto náhlej a úplnej zástave tvorby testosterónu zvyčajne nedochádza, testosterón sa obvykle produkuje po celý život, avšak pokles hladín s pribúdajúcimi rokmi môže spôsobiť psychické aj telesné ťažkosti. Čiastočný pokles mužských hormónov u starnúcich mužov sa označuje PADAM ( Partial Androgen Deficiency in Aging Men ). PADAM teda označuje súbor príznakov, ktoré sa vyskytujú u mužov v dôsledku zníženej hladiny testosterónu. Toto zníženie sa najčastejšie vyskytuje s pribúdajúcimi rokmi a môže súvisieť s určitými ťažkosťami. Termín PADAM sa v súčasnosti dostáva do popredia, lebo pravdepodobne najvýstižnejšie vystihuje saturáciu androgénmi u starnúcich mužov.

Najčastejšie problémy, ktoré spôsobuje nedostatok testosterónu:

* sexuálne problémy : zvyšuje sa prah vzrušivosti a znižuje libido, častá je erektílna dysfunkcia – slabá, krátko trvajúca tvrdosť údu, predlžuje sa refraktérna fáza – čas, kedy je muž schopný opakovať styk, často býva problém s predčasným výronom semena a nedostatočným pocitom vyvrcholenia – orgazmu, zhoršenie partnerských vzťahov.

* celkové problémy : zvýšená únavnosť, depresívne pocity, pocity smútku, predráždenosť, zlá nálada, následkom toho zhoršenie vzťahov doma aj v práci, zníženie výkonnosti – telesnej aj psychickej, komunikačné problémy

* skryté problémy : môže sa jednať o latentné závažné ochorenia, o ktorých muž ani nevie. Napr. ateroskleróza, ktorá sa môže prejaviť u muža náhlym infarktom, alebo mozgovou porážkou. Ďalej porucha tvorby bielkovín, protilátok v pečeni, rednutie kostí ( osteoporóza ) s rizikom vážnych fraktúr aj po menej závažných úrazoch, chudokrvnosť – zníženie produkcie červených krviniek, hypofunkcia semenníkov, prejavujúca sa poruchou tvorby spermií, poruchou plodnosti.

Na uvedené problémy treba hľadieť komplexne, nemusia byť vždy spôsobené len nedostatkom testosterónu. Dôležité je zistiť ich skutočné príčiny. Často sa v praxi stretávame s kombinovanými hormonálnymi, cievnymi aj psychickými príčinami problémov. Dôležité je, aby pacient s podobnými problémami vyhľadal odbornú lekársku pomoc, súčasťou vyšetrenia je aj vyšetrenie krvi na zistenie hladiny hormónov, ktoré vedia zabezpečiť len špecializované pracoviská. Netreba sa obávať, máme k dispozícii účinné lieky, vieme každému pacientovi prakticky „ušiť liečbu na mieru“.

Kam sa obrátiť o pomoc

Muži obvykle nevedia, kam sa môžu s podobnými „mužskými“ problémami obrátiť. Možností je niekoľko.Obdobou ženského gynekológa je „mužský gynekológ“ – andrológ, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou mužských sexuálnych problémov, problémami mužskej neplodnosti a mužskej antikoncepcie. Takýchto andrologických pracovísk je na Slovensku zatiaľ veľmi málo. Preto najdostupnejším medicínskym odborom ostáva urológia, z ktorej sa andrológia vyvinula. Sexuológia sa zaoberajú sexuálnymi problémami vo všeobecnosti. Výhodou je, že na vyšetrenie nie je potrebné ani písomné odporučenie, pacient môže ísť priamo.

Mudr. Ivan Kubiš

Ilustračná foto Depositphotos.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články