Aktuálne Predstavujeme vám 

Vek je len číslo, hlavne ak máte svetu stále čo ponúknuť

V dnešnom svete sa často zdá, že veľa z nás vedie nekonečný závod s časom, či už máme na mysli pracovné nasadenie alebo súkromný život. V tejto rýchlej a výzvami zmietajúcej sa dobe je mnohokrát nesmierne dôležité zachovať si duchaprítomnosť, nepristúpiť na najpohodlnejšie riešenie problému a vedieť sa odosobniť od každodenných povinností. Len tak si človek dokáže efektívne rozložiť sily na takýto beh na dlhú trať a nevzdať to napríklad niekde v polovici. Existuje viacero rozličných prístupov k tejto problematike, ale veľa z nich je aplikovateľných nanajvýš v krátkodobom horizonte, strácajú tak komplexnejší význam.

Svoje o tom vie aj David, pracovník mediálnej agentúry, ktorého úloha vie byť miestami neľahká, ba až odstrašujúco náročná. Zastáva pozíciu mediálneho stratéga – v skratke to znamená, že riadi a dohliada na niektoré procesy na svojom oddelení. Potýka sa so všetkým, čo súvisí s plánovaním médií, komunikáciou a prezentovaním návrhov klientom agentúry a zastrešovaním nespočetného množstva úkonov, ktoré s touto činnosťou súvisia. Aj on sa pravidelne stretáva so zvýšenou hladinou stresu na pracovisku a dostáva sa do situácii, ktoré vyžadujú správne rozhodnutia vo veľmi krátkom čase. No napriek tomu, že už dovŕšil vek 39 rokov, vďaka svojej filozofii a výzoru vyrovnaného človeka budí dojem, že našiel ten správny vzorec. Aj preto nám v jednom kuse nepriamo pripomína, že vek je len číslo a človek, ktorý dokáže neustále profesne a osobnostne napredovať, vedieť sa prispôsobiť nárokom doby a zachovať si pri tom tú správnu zotrvačnosť.

Otázka, či vek skutočne znamená len to jedno číslo, je viac než len rétorická. Nebudeme si klamať, kancelárske pracovné prostredie vie byť napriek rýchlemu tempu v určitom smere monotónne, nie je preto vôbec ťažké spadnúť do denného stereotypu a nechať sa unášať pravidelnosťou. Tento jav síce nevyhnutne nesúvisí priamo s vekom, no veľa ľudí to nevedomky nechalo dospieť až do posledného štádia – do stavu vyhorenia. V ideálnom svete by vás práca mala napĺňať, mali by ste sa prostredníctvom nej vedieť realizovať a ukázať tak svetu, čo vo vás je a aká je vaša pridaná hodnota. „Vek je len číslo, ktoré nebráni tomu, aby sme si neustále osvojovali nové techniky a objavovali nové možnosti,“ tvrdí s presvedčením David ako jednotlivec, ktorý sa v tomto svete vymyká norme. Jeho pohľad na vek nie je len rezignovaním na starnutie, ale pozerá sa naň ako na životnú príležitosť, ktorá sa každým rokom rozširuje.

Práca v mladistvom prostredí mediálnej agentúry je niekedy naozaj náročná. Avšak tam, kde sa zdá, že mladosť a dynamika sú hlavnými hybnými silami, tento jednotlivec vyniká svojím prístupom k práci a životu. „Ak máte stále čo ponúknuť, vek sa stáva jedným z vašich najlepších spojencov,“ dodáva so záhadným úsmevom, ktorý odhaľuje jeho optimistické odhodlanie sa neustále rozvíjať. Aj keď by mnohí nadobudli pochybnosti o vhodnosti takéhoto prostredia v danom veku a v zveličenom zmysle by takéhoto človeka nepriamo označili ako „za zenitom,“ náš predstaviteľ odmieta akceptovať stereotypy podobného druhu. Práve naopak, považuje svoju zrelosť za nástroj, ktorým môže formovať nové myšlienky a pohľady mladého a dravého kolektívu, sem-tam niekoho správne nasmerovať či mu vhodne poradiť. Ťaží tak zo skúseností, ktoré naprieč rokmi pozbieral. Niekedy je totiž potrebné zmeniť perspektívu, aby sme objavili nové cesty.

Napriek výzvam v tomto vysoko konkurenčnom a rýchlo sa meniacom sa prostredí, nachádza tento jednotlivec rovnováhu medzi svojou odbornosťou a schopnosťou inovácie. Uspeje vraj ten, kto dokáže využiť nielen roky pôsobenia, ale aj múdrosť a rozmanitosť, ktoré so skúsenosťami prichádzajú. Obdivuhodne narába s časom, keďže rovnováha pracovného a súkromného života má preňho vysokú prioritu. O jeho motivácii nemožno polemizovať – za cieľ si už dávno uložil neustále zefektívňovanie pracovných procesov, budovanie vzťahov s kolegami na pracovisku a v neposlednom rade inovatívnosť, ktorou je tak známy. To, či ho to napĺňa, asi ani netreba ďalej rozoberať.

A tak príbeh pokračuje, nie len ako príbeh jedného človeka, ale ako inšpirácia pre všetkých, ktorí by mohli považovať svoj vek za bremeno namiesto príležitosti. V tomto unikátnom pohľade vidíme, že množstvo príležitostí sa nezmenšuje časom, ale priestor na sebarealizáciu ponúka na každom kilometri našej životnej cesty. Treba si to len uvedomiť a byť pozitívne naladený. Tak ako to s nadhľadom robí práve David. A vidíme, že to naozaj funguje.

Vek je skutočne len číslo. Ale je to číslo, ktoré nám môže otvoriť dvere k nekonečným príležitostiam, ak sme ochotní vidieť ich hodnotu a prispôsobiť tomu svoje vnímanie sveta.

Text: “M4cho M3dia In7erac7ive“.

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články