Aktuálne Zdravie 

Špičkové kardiologičky o obezite ako najkratšej ceste k infarktu

Tak ako pri iných akútnych zdravotných stavoch, tak i pri náhlom zlyhaní srdcovo-cievneho systému je rozhodujúce poskytnutie správnej prvej pomoci. Viete rozpoznať, či ide o akútne zlyhanie srdca, infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu? A ako podať správne prvú pomoc?

AKÚTNE ZLYHANIE SRDCA

 • neschopnosť reagovať na okolité podnety
 • sťažené dýchanie
 • strata pulzu

Prvá pomoc

 • zistíme, či je pacient pri vedomí a reaguje na naše otázky
 • zaklonením hlavy v ležiacej polohe pacientovi uvoľníme dýchacie cesty
 • priložíme ucho k pacientovým ústam a skontrolujeme dýchanie
 • privoláme rýchlu zdravotnú službu
 • ak je to potrebné, začneme s oživovaním (masáž srdca a umelé dýchanie)

INFARKT MYOKARDU

 • tupá bolesť v oblasti hrudníka poväčšine vyžarujúca do ľavej ruky, chrbta, záhlavia či až do oblasti žalúdka (žalúdočná nevoľnosť)
 • ťažkosti s dýchaním, dýchavičnosť
 • častý je studený pot
 • strata rovnováhy až bezvedomie

 Prvá pomoc

 • pacienta uložíme do polosedu na zem tak, aby si mohol oprieť hlavu i plecia
 • zavoláme rýchlu zdravotnú službu
 • ak má pacient pri sebe nitroglycerín, je vhodné mu liek podať
 • pacienta sa snažíme udržať fyzicky i psychicky v pokoji až do príchodu lekára
 • ak pacient upadne do bezvedomia, uložíme ho do stabilizovanej polohy

CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA

 • porucha reči: zhoršená, nezrozumiteľná artikulácia, prípadne pacient nerozpráva vôbec, kŕč jazyka
 • príznaky na tvári: ochabnutie polovice tváre, časté je poklesnutie kútika úst, tŕpnutie pier
 • bezvládna končatina, pacient nedokáže zodvihnúť obe ruky
 • strata rovnováhy, závraty až bezvedomie

Prvá pomoc

 • dôležité je okamžité privolanie rýchlej zdravotnej služby
 • v prípade, že je pacient pri vedomí, dôležité je dodržať zásady ako pri šoku: teplo, ticho, pokoj a nepodávať   pacientovi žiadne tekutiny
 • v prípade bezvedomia, uložíme pacienta do stabilizovanej polohy na boku, kontrolujeme dýchanie

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články