Dobré rady Najčítanejšie 

Nebezpečenstvo internetových romantických vzťahov

Ako by sme mohli žiť bez internetu? V dnešnom svete moderných informačných technológii vyznie táto otázka dosť primitívne. Bez internetu sa žiť jednoducho nedá.  Internet má významné miesto v každej oblasti moderného sveta,  v každej domácnosti a aj osobne pre väčšinu slovenskej populácie, dovolím si tvrdiť , bez rozdielu veku. Mnoho ľudí našlo vďaka možnosti  internetovej  komunikácie svoj virtuálny zmysel života, podľahnúc tak lákavému  fenoménu tohto média.

Namiesto  stretávania sa s priateľmi, či bežného trávenia času s rodinou alebo s partnerom, vysedávajú ľudia pred monitormi počítačov, chatujú, písmenkujú, filozofujú, flirtujú, prezentujú svoje Ja virtuálnym spôsobom, vymieňajú si myšlienky s neviditeľnými priateľmi. Neuvedomujú si, že týmto spôsobom strácajú veľa hodín svojho času, prichádzajú o realitu a pomaly ale iste sa stávajú závislými na tomto alternatívnom  spôsobe každodennej existencie.   Poviete si, že je to každého súkromná vec  ako využije svojich 24 hodín  denne.  Pre niektorých ľudí je to jediný spôsob, ktorým si trúfajú  na seba upozorniť, prezentovať sa či jednoducho byť v sociálnom kontakte s okolitým svetom.

Nemám v úmysle definovať  parametre normálnosti a nenormálnosti  tohto spôsobu komunikácie. Tie si musí stanoviť každý z nás individuálne sám. Muži aj ženy, mladí, starší , ženatí, vydaté, zadaní nezadaní, s deficitom partnerských vzťahov, veselo flirtujú na internete, rozohrávajú si milostné romániky cez písmenká, neuvedomujúc si šikmosť tejto plochy. Vzhľadom k tomu, že sa v psychosociálnej poradenskej praxi čoraz častejšie stretávam s následkami podľahnutia virtuálnemu svetu, problematika ma hlbšie zaujala. Chcem sa s vami podeliť o výsledky môjho pozorovania a upozorniť vás na niektoré nástrahy a vážne nebezpečenstvo, ktoré vás môže postihnúť. Následky sú totiž fatálne: zničené rodiny, rozpadnuté vzťahy, rozvody pre niekoho na internete, ktorého obeť ešte ani nevidela,  sklamania, emocionálne zranenia… a v tých najhorších prípadoch prídete o peniaze, stanete sa obeťou vydierania, môžete byť zatiahnutí do obchodu s ľuďmi atď.. Ak si myslíte, že tieto tvrdenia sú prehnané, či sú príliš odvážne, ste na veľkom omyle. Je to krutá skutočnosť, ktorá sa aj vám môže stať.

Ako sa stať obeťou internetovej romance?

Internet je raj pre podvodníkov a to hlavne preto, lebo  poskytuje všetky potrebné informácie pre profesionálneho podvodníka – manipulátora. Fotky, informácie o rodine, o vzdelaní, zamestnaní, záujmoch atď. Obeťou sa môže stať každý, ženy aj muži. Najčastejšie sú podvodníkmi vyhľadávané  ženy na internete neskúsené,  v strednom a zrelom veku, ovdovelé, rozvedené alebo osamotené, často aj tie, ktoré udávajú neznalosť anglického jazyka. Účelom je získať od nich peniaze alebo ich aj inak zneužiť.

Mechanizmus podvodu…ako je to možné?

Prvý krok je kontaktovanie obete a zisťovanie úrovne jej naivity, dôverčivosti a úrovne komunikácie. Obeť vidí na monitore fotku sympatického muža,(alebo príťažlivej krásavice) prevažne Američana alebo Angličana a číta žiadosť o priateľstvo tohto typu:  Ahoj, nádherná!….aké je tajomstvo tvojej krásy…nikoho podobného som tu ešte nevidel…môžeme byť priatelia?

Po akejkoľvek odpovedi sa podvodník chytá nitky a rozvíja komunikáciu skutočne pútavým spôsobom napasovanú podľa údajov, ktoré si o obeti preštudoval z informácii. Napríklad o sebe tvrdí že je vdovec, má malé dieťa, žena mu umrela tragickým spôsobom a on je veľmi osamotený.  Okrem iného tvrdí, že je vzdelaný a veľmi, veľmi solventný. Tvrdí, že je prvýkrát na facebooku a hneď natrafil na profil obete, ktorý ho neskutočne fascinoval, vidí v tom Božie znamenie a chce sa bližšie s obeťou zoznámiť.

Ďalej nasledujú testovacie otázky, ktoré sú formulované aj podľa reakcii obete na komunikáciu. Podvodník – manipulátor sa pýta na úplne banálne veci, ktoré sú bežne pri zoznamovaní a to za účelom vytvorenia si mozaiky osobnosti obete.  Stavia svoju stratégiu na tom, že každý pozitívne reaguje, keď je prejavený úprimný záujem o jeho osobu.  Človek rád o sebe hovorí, analyzuje sa a je zvedavý na odozvu. Manipulátor na druhej strane to dobre vie a patrične využíva ľudské osobitosti. Popritom dobre formulovanými komplimentami, zaujímavo sformulovanými úvahami postupne preniká do emocionálnej sústavy obete. Taktiež rozvíja  vopred premyslenú manipulačnú verziu príbehu o jeho živote, hrá na city obete využívajúc typické ženské slabosti a  naivitu žien.

Postupom času, zo dňa na deň sa obeť s manipulátorom zbližuje, prezrádzajú si hlbšie dôvernosti, čím vzniká medzi nimi akési zvláštne puto a nevinná komunikácia začína prinášať pocity zamilovanosti. Manipulátor obeť namotáva prostredníctvom predhadzovania rôznych precízne formulovaných romanticko erotických predstáv.  Využíva skutočnosť toho, že všetko čo si predstavujeme, ako keby sme prežívali a tým sa umocňuje  schopnosť  ovplyvňovania  obete. Naozaj to takto funguje! Obeť a manipulátor si utvoria vlastný systém virtuálnej existencie zamilovaného vzťahu.  Manipulácia a „napichnutie“ sa do psychiky obete je  natoľko reálna, že obeť neustále myslí na svoju internetovú Lásku, živí v sebe fantázie a vtieravé predstavy.  Zapájajú sa aj ďalšie mechanizmy: obaja sa v rovnaký čas stretávajú na internete bez toho aby sa vopred dohodli, triafajú sa do rovnakých úvah, píšu tie isté slová, či celé vety, dokonca aj sny počas spánku obete sú o veľkej láske neznámeho – známeho z internetu.  Obeť nemá takmer žiadne pochybnosti o reálnosti ich vzťahu.

Overovanie miery namotania

Manipulátor si v ďalšej fáze overuje, či obeť je skutočne dostatočne vtiahnutá do hry. Takticky sa odmlčí na dlhší čas, neprichádza na internet v obvyklom čase.  Ak je obeť dostatočne zaslepená láskou, prejavuje ustarostenosť a obavy o bezpečie svojho objektu. Poprípade manipulátor súbežne ponúka obeti ďalší vzťah pod iným menom, fotografiou s ešte príťažlivejším mužom a príbehom vytvoreným na základe už získaných poznatkov o prioritách obete. Podľa reakcie pokračuje ďalej v namotávaní obete a to až do fázy plánovania osobného stretnutia.  Často sa dostáva až do údajného príchodu na letisko, kde sa  odohrá vymyslená dramatická zápletka, pri ktorej manipulátor potrebuje z vážnych dôvodov od obete okamžite požičať peniaze, aby mohol pokračovať v ceste. Po odoslaní finančnej čiastky na účet manipulátora sa príbeh končí, alebo aj nekončí. Záleží od toho, dokedy sa nechá obeť oberať o peniaze. Alebo v inej verzii, manipulátor vyláka od obete číslo jej účtu za účelom poslať jej veľkú čiastku peňazí. Ak obeť naletí, zistí že jej účet nebol naplnený ale naopak: bol „ vybielený“. Taktiež je veľmi rozšírená verzia fiktívneho zaslania veľkého obnosu peňazí na adresu obete podvodu za účelom napr. kúpy nového domčeka na uskutočnenie začiatku spoločného života. Peniaze prídu prostredníctvom kuriéra. Má to „len“ malý problém. Treba uhradiť vysoký poplatok kuriérovi. Následne sa so zásielkou vyskytnú komplikácie , ktoré si vyžadujú ďalšie a ďalšie poplatky. Zamilovaná a dôverčivá obeť verí, že po vyriešení všetkých komplikácii sa jej peniaze za poplatky vrátia. Aj preto urobí všetko preto, aby kuriérovi poslala na účet toľko, koľko treba. Zvyčajne sú to tisíce eur. Väčšinou obeť nemá dostatočnú hotovosť , preto si požičiava, predá majetok, minie dedičstvo alebo aj okradne zamestnávateľa ak sa dá. Verzií je tak veľa, že by presahovali rozsah tohto príspevku. Tie, ktoré som uviedla, sú len podkladom pre ich pestré variácie. Tisíce obetí na celom svete takto prišlo o peniaze.

Príbeh amerického dôstojníka

Známy je internetový podvod za zneužitia fotografii amerických dôstojníkov. Podvodník ponúka fotografiu sympatického Američana a jeho srdcervúci príbeh. Vymyslí si napríklad podrobnosti o  brutálnom detstve s násilníckym otcom, ktorý týral celú rodinu. Z tohto dôvodu sa v rannej mladosti rozhodol utiecť z domu a to rovno k armáde.  Nikdy sa neoženil, nemá deti. Aktuálne sa nachádza na misii, odkiaľ nemôže odísť, lebo podpísal zmluvu a urobil prísahu, že bude chrániť ľudí v nebezpečenstve.  Cíti sa veľmi zle, každý deň hrozí smrť pre neho a jeho vojakov. Rozohráva hru na emócie a ženskú citlivosť. Časom tvrdí, že je do obeti smrteľne vážne zamilovaný, je presvedčený o tom, že to bol Boh, ktorý ich zblížil na internete a že hneď po príchode na Slovensko bude svadba. Vzhľadom k tomu, že je medzi obeťou a Američanom rečová bariéra, ďakuje Bohu za muža, ktorý vymyslel prekladač. Sľubuje, že sa rýchlo naučí slovenčinu, čiže nebude žiadny problém.  Poukazuje často na svoju vysokú inteligenciu, sebaistotu , nevídanú solventnosť, vysoký plat a úspory. Sľubuje raj na Zemi. Manipulátor má k dispozícii viacero fotografii toho istého muža, ktoré pre zvýšenie dôveryhodnosti z času na čas obeti posiela.  Taktiež žiada o fotografie od obete, chce ju obdivovať a spoznávať. Samozrejme, že nešetrí nadšením a úžasom z jej zjavu a tak šťastie na oboch stranách rastie a rastie. Po rozvinutí vzťahu a po overení dostatočnej úrovni „ namotania“ obete, požiada manipulátor o pomoc pri urýchlení odchodu z misie. Stačí napísať list na OSN, v ktorom by obeť vystupovala ako snúbenica, ktorá žiada o prepustenie dôstojníka za účelom sobáša. Ak obeť súhlasí, manipulátor pošle koncept tohto listu pre OSN v anglickom jazyku. Úlohou obete je len odoslať list z vlastnej mailovej adresy.  V podstate je tento postup aj v skutočnosti podobný tomuto scenáru,  ale v prípade podvodu je viditeľná nereálna časová koncepcia zo strany podvodníka. Ďalším krokom je údajne overovanie OSN totožnosti obete. Obeť dostane na jej mailovú adresu nasckenovany hlavičkový papier OSN, pochybnej kvality, ktorý  treba vyplniť a  okrem iného uviesť aj číslo identifikačnej karty, u nás občianskeho preukazu. Situácia napreduje pomerne rýchlo, lebo už ju niet prečo zdržiavať, to znamená, že Američan môže odísť za svojou snúbenicou pár dní po žiadosti. Posledná fáza je opäť už známa:  príchod na letisko, zablokovaný účet, (resp. ešte neodblokovaný) a prosba o urýchlené zaslanie peňazí, aby mohla internetová láska pokračovať v ceste. Alebo iné verzie lákania peňazí.  Ak obeť pošle požadovanú sumu, už nikdy ju neuvidí a ostanú jej len oči pre plač. Príbeh sa skonči keď obeť prestane spolupracovať.

Príbehy tohto charakteru sa môžu končiť aj inak. Môže prísť pre vás niekto iný za účelom vás doprevádzať za vašim internetovým snom. Ale do cieľa nikdy neprídete, odvedú vás tam, odkiaľ niet návratu. Nebezpečenstvo je tu pre všetky vekové kategórie a týka sa aj Slovenských žien. Slovenky majú povesť najkrajších žien na svete, ale okrem toho sa o nás hovorí, že nemáme sebaúctu, sebavedomie, sme slúžky, málo inteligentné,  akési naivné domáce zvieratká  a pre vidinu peňazí, blahobytu sme poddajné, poslušné a  ochotné urobiť čokoľvek.

Ako som už uviedla, ani muži nie sú bez rizika. Podvody sú páchané aj na nich. Podvodníci útočia na mužskú sexualitu, opustenosť po kolapse rodiny, nízke sebavedomie,  využívajúc mužské postoje a hodnotové prístupy. Postup je podobný ako u žien. Peniaze lákajú podvodníci prísľubom stretnutia sa a vstúpenia do reálneho vzťahu, ale vopred  treba podporiť ženu finančnou čiastkou, nakoľko je vo vážnej tiesni , ktorú spôsobil jej brutálny exmanžel, alebo na základe inej manipulačnej verzie. Vypočula som v poradni príbehy mužov, ktorý predali svoj dom na zapadnutej dedine a poslali peniaze internetovej láske, aby  kúpila nový domček niekde „ v raji“, kde budú spolu žiť, až kým nepomrú.

Čo by ste mali vedieť?

Podvodníci údajne pochádzajú z menej vyspelých krajín, alebo z pochybných sociálnych pomerov. Je im úplne jedno, že vám zničia život, oberú vás bez milosti, budú vás manipulovať do posledného okamihu. Veľmi často spisovný anglický jazyk nie je ich materinským jazykom, preto komunikujú cez prekladače. Dajte si overiť úroveň ich  angličtiny niekým, kto ju dobre ovláda.

Ak vás v priebehu krátkeho času požiadajú o priateľstvo viacerí „Angličania“ alebo „Američania“ s rôznymi životnými príbehmi, berte do úvahy, že môže ísť vždy o toho istého podvodníka, ktorí si vás vyhliadol a študuje vás. Treba si uvedomiť, že podvodníci žijú z peňazí, ktoré vylákajú od svojich obetí. Urobia všetko preto, aby vás dostali a okradli. Ide o ľudí, ktorým nemožno poprieť inteligenciu a  „vrodený talent“ vycítiť ľudské slabosti.  Sú znalí psychických mechanizmov a emocionálnych schém, vedia preniknúť do osobnosti človeka.

Aj profesionáli robia chyby. Všímajte si ich! Pomýlia sa v otázkach, pýtajú sa od veci, zadajú nesprávny časový údaj alebo informáciu, ktorá vám nepatrí, reagujú neprimerane,  používajú priehľadné výhovorky,  príliš skoro sú zvedaví na financie obete, posielajú stále dookola tie isté fotky….  Títo ľudia  sú hrdí na svoje schopnosti, bývajú presvedčiví, sebaistí až namyslení. V komunikácii je to cítiť, radi dávajú svoju výnimočnosť najavo.  (napríklad: manipulátor sa prezentoval dátumom narodenia 6.6.1960, čiže 3x 6, symbol pre diabla )

Dajte si preveriť mailové adresy, fotografie alebo profil zahraničného „priateľa“ skúsenému informatikovi, ktorý dokáže podvod v krátkom čase rozpoznať.

O komunikácii so zahraničným priateľom informujte svojich blízkych, pýtajte sa na ich názory, raďte sa s nimi.  Naozaj ide o veľa. Ide o Vás.

Mgr. Mária Plešková, psychosociálne poradenstvo, Trenčín, tel: 00421 907 409 425, maria.pleskova@gmail.com

Foto Depositphotos.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články