Najčítanejšie Vzťahy 

Desatoro pre partnerské vzťahy

1. Úcta
Partner/partnerka nie je váš otrok, dieťa, žiak, mama, otec, projekt ani energetické sústo. Ste si rovní, aj keď ste rôzni. Ponižuje iba vo vnútri ponížený.
2. Vďaka
Každý z nás má dobré vlastnosti a je vhodné za ne tomu druhému denne ďakovať. Ďakujete tým vlastne aj sebe, lebo partner ste „vy“, on je vaše zrkadlo.
3. Tolerancia
Umenie nájsť správny balans medzi sebaobetovaním a ako neísť proti sebe.
4. Umenie zdravej komunikácie
Očistenie sa od manipulatívnych programov ako sú odúvanie sa, prehnaná direktívnosť (agresívny energetický upír), plač (model obete), preháňanie, sarkazmus a irónia, prekrucovanie pravdy a klamanie, prehnané pripomienkovanie a zhadzovanie, preháňanie, odbočovanie od témy, zovšeobecňovanie, vracanie sa k prehreškom v minulosti atď.
5. Psychologicky znalí a zdraví partneri = zdravý partnerský vzťah
Očistenie sa od postojov ovce (prílišná pasivita), obete (neschopnosť brániť sa korektne, naopak, schopnosť brániť sa nekorektne -ohováraním, šírením poloklamstiev či vymyslených vecí), opustenie modelu „zachraňovateľa“ (takýto človek na seba nemyslí, pestuje si v sebe utkvelú predstavu, že keď zmení partnerove zlé vlastnosti, vzťah sa vylieči – chyba lávky, „zachraňovateľ“ musí v prvom rade vyliečiť seba), zharmonizovanie modelu prehnane direktívneho či agresívneho človeka (pôvod je vždy neláska voči sebe).
6. Vedomá prítomnosť
Darujte si čas, kedy budete plnohodnotne jeden pre druhého. Stále sa meníme, nech on nie je „starý“ a vy nie ste „stará“ – každý deň sa rodíte ako nový človek a stojí za to vás znova spoznať, objaviť a opäť sa do vás zamilovať.
7. Umenie vedieť riešiť spor
Naučte sa vypočuť druhú stranu, potvrdiť jej emócie a až potom vysloviť svoj postoj. Konflikt nemá byť vnímaný ako vojna, ale ako šanca upratania nefungujúceho, perspektíva stvorenia novej dohody, ktorá bude vyhovovať obom stranám.
8. Ženy, zahoďte to svoje „Mal si sa to predsa domyslieť!“
Chlap zmýšľa pragmaticky, ide cez skúsenosť, čísla, grafy, štatistiku, logiku – je neraz ako dieťa. Preto mu to, čo očakávate, povedzte priamo do očí.
9. Muži, zahoďte to svoje „Čo zasa riešiš?!?“
Žena je emotívnejšia, intuitívnejší a jemnejšia bytosť, preto psychologicky vzdelaný muž vie, že je dôležité ju vždy vypočuť a kráľovsky jej tak napomôcť uvoľniť zo seba možný vnútorný pretlak.
10. Vzťah môžete zmeniť jedine tak, že sa zmeníte v prvom rade vy
Je to jediná cesta ako primäť k zmene aj partnera/partnerku. Ľudia však celú svoju energiu investujú do premeny toho druhého. Sú z toho vysilení, logicky, veď je to bitka, drezúra, či dovýchova dieťaťa v koži dospelého. Je dobré ale pochopiť, že väčšina toho, čo nás na druhých bolí, ústi z nelásky voči našej duši. Vyliečme teda v prvom rade seba a vyliečime tým aj partnerský vzťah a vlastne všetky vzťahy voči deťom, rodičom, iným, planéte i Bohu.

Viac v knihe Vzťahy: https://www.hladohlas.sk/search?q=vz%C5%A5ahy+ (na tomto e-shope aj s možnosťou venovania – píšte do poznámky).
Prípadne ak ste „martinusový“, je už k objednaniu aj u nich.

Text a foto Pavel „Hirax“ Baričák

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články