Aktuálne Zdravie 

Známy tanečník, športovec Jaro Bekr a jeho lekári, srdciari

Tyká si s nimi. S primárkou oddelenia arytmií SÚSCCH v Banskej bystrici MUDr. Gabrielou Kaliskou  a  MUDr. Petrom Hrivákom, zástupcom primára Oddelenia arytmií NÚSCH. Je ich pacientom a ako sám hovorí, veľmi vzorným. Pred dvomi rokmi sa mu svet obrátil naruby. Počas bicyklovania si zrazu uvedomil, že má veľmi vysoký tep. Ukazovali mu to múdre prístroje na jeho bicykli. Tep bol nepravidelný a pridalo sa aj búšenie srdca. Veľmi sa vyľakal, veď má dve malé deti a hneď na druhý deň navštívil lekára.

Po niekoľkých vyšetreniach mu  diagnostikovali fibriláciu predsiení a museli ho aj operovať. Dnes sa na toto ochorenie lieči a patrí medzi tých pacientov, u ktorých bola táto diagnóza zistená včas. „Toto ochorenie ma zastihlo v pomerne mladom veku. Našťastie však včas. Nechcem si ani predstaviť, že v dôsledku neliečenej srdcovej arytmie by som patril medzi pacientov, ktorí v produktívnom veku utrpia cievnu mozgovú príhodu,“ hovorí Jaro Bekr.  Tak ako si ľudia kontrolujú krvný tlak, tak by si mali pravidelne merať a sledovať aj svoj pulz. Chodiť na preventívne prehliadky, všímať si príznaky tohto ochorenia, pretože včasný záchyt a prevencia im môže doslova zachrániť život,“ dodáva Bekr.

 

Kampaň Rytmus je život 

V záujme zvýšenia povedomia verejnosti o fibrilácii predsiení dnes spustila Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA) kampaň „Rytmus je život“. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na príznaky tohto ochorenia. „Naším cieľom je poukazovať na nepravidelný rytmus, búšenie srdca, únavu, slabosť či dýchavicu ako typické prejavy tohto ochorenia. Zároveň však dodávame, že fibrilácia predsiení sa nemusí u niektorých pacientov vôbec prejavovať a pacientovi je diagnostikované až keď dostane mozgovú mŕtvicu. V tom je toto ochorenie zákerné,“  hovorí MUDr. Kaliská a dodáva: „Kampaň Rytmus je život má naučiť Slovákov, aby si pravidelne kontrolovali pulz, ktorý by mal byť v rozpätí 50 – 100 úderov za minútu. Nepravidelný pulz môže signalizovať, že srdce nepracuje správne.“

Fibriláciu predsiení odhalí EKG vyšetrenie a následne sa toto ochorenie lieči medikamentózne, tzv. katétrovou abláciou, alebo operačne.

 

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články