Aktuálne Dobré rady 

Robte pre druhých, čo môžete, no nezabúdajte ani na seba

Všetci vieme, že je dôležité robiť pre druhých, čo môžeme. Pomáhať ľuďom v núdzi, podporovať priateľov a rodinu, zdieľať svoje talenty a zdroje s komunitou. Tieto skutky dobroty nám prinášajú radosť, spokojnosť a zmysel života. Zároveň prispievajú k lepšiemu svetu pre všetkých.

No niekedy sa môže stať, že sa príliš sústreďujeme na potreby a priania iných ľudí a zabúdame na seba. Môžeme sa cítiť unavení, vyhorení, frustrovaní alebo osamelí. Môžeme stratiť kontakt so svojimi pocitmi, túžbami a snami. Môžeme si myslieť, že sme sebeckí alebo zlí, ak si vyhradíme čas pre seba alebo poviem nie niekomu, kto od nás niečo chce.

No pravda je, že robiť pre seba je rovnako dôležité ako robiť pre druhých. Nie je to sebectvo, ale sebaláska. Sebaláska je schopnosť mať rád seba tak, ako máme radi iných. Znamená to rešpektovať svoje potreby a hranice, starať sa o svoje telo a dušu, dopriať si odpočinok a zábavu, rozvíjať svoje záujmy a schopnosti.

Keď sa milujeme seba, máme viac energie, entuziazmu a šťastia. Máme viac sebavedomia a sebauvedomenia. Máme viac lásky a porozumenia k iným ľuďom. Máme viac darov a hodnôt, ktoré môžeme ponúknuť svetu.

Ako teda robiť pre druhých, čo môžeme, no nezabúdať ani na seba? Tu je niekoľko tipov:

  • Naučte sa povedať nie. Nie je možné splniť všetky očakávania a požiadavky iných ľudí. Niekedy musíte povedať nie, aby ste si zachovali svoju energiu, čas a zdravie. Nie je to znak slabosti alebo nezdvorilosti, ale znak rešpektu k sebe aj k druhým.
  • Naučte sa povedať áno. Áno svojim potrebám a túžbam. Áno svojim snom a cieľom. Áno svojej radosti a šťastiu. Dovoľte si urobiť niečo len pre seba bez pocitu viny alebo hanby. Dovoľte si byť tým, kým ste.
  • Nájdite si čas pre seba. Každý deň si vyhraďte aspoň 15 minút len pre seba. Urobte si niečo, čo vás uvoľní, poteší, alebo obohatí. Môže to byť čítanie knihy, počúvanie hudby, meditácia, cvičenie, kreslenie, písanie, alebo čokoľvek iné, čo vás napĺňa.
  • Buďte k sebe láskaví. Prestaňte sa kritizovať, obviňovať alebo porovnávať s inými. Uznajte svoje silné stránky, úspechy a pokroky. Oslavujte svoje úspechy a učte sa z chýb. Pochváľte sa a odmeňte sa za to, čo robíte dobre.
  • Buďte vďační. Vďaka je silný nástroj, ktorý nám pomáha vidieť krásu a hodnotu života. Každý deň si spomeňte na tri veci, za ktoré ste vďační. Môžu to byť malé alebo veľké veci, ako napríklad slnečný deň, dobrá káva, milý úsmev, zdravie, rodina, priatelia, práca, koníčky, atď. Pocit vďačnosti nám dodáva energiu, nádej a radosť.

Robiť pre druhých, čo môžeme, no nezabúdať ani na seba je umenie, ktoré sa dá naučiť a zdokonaľovať. Nie je to vždy ľahké, ale je to stojí za to. Keď sa milujeme seba, dokážeme lepšie milovať aj druhých. A keď milujeme druhých, dokážeme lepšie milovať aj seba. Je to krásny cyklus lásky, ktorý robí náš život bohatší a šťastnejší.

Zdroj Internet

Foto: Depositphotos.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články