Aktuálne Čo ma štve 

OMBUDSMAN PRE SENIOROV

Parlament by sa mal touto témou zaoberať už čoskoro. Ako je u nás dobrym zvykom, radi by poslanci túto agendu prifarili k agende verejneho ochrancu práv. Možno im ešte napadne zlúčiť to s prácou komisára pre osoby so zdravotným znevýhodnením.
Lenže
Seniori sú dlhodobo prehliadaná skupina obyvateľstva. Ich práva sú porušované masívne, a v každej oblasti, na ktorú sa pozrieme. Hovoríme o viac ako milióne osôb, a počet seniorov sa bude zvyšovať. Nielenže si zaslúžia, ale skutočne existenčne potrebujú získať svoj hlas v spoločnočnosti. Silný hlas.
Pretože
Majú právo na dôstojný život do posledného dňa svojho života.
Majú právo na rovnakè zaobchádzanie na úradoch, u lekárov, a hlavne aj pri všetkých znenách zákonov, ktoré sa neraz dejú diskriminujúco práve vo vzťahu k nim.
Majú právo na plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na vek a diagnózy.
Majú právo požívať úctu a rešpekt nášho spoločenstva.

DAJME SENIOROM OMBUDSMANA. potrebujú ho a zaslúžia si ho!

Renáta Názlerová

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články