Aktuálne Dobré rady 

Mozog šesťdesiatnikov môže pracovať lepšie ako mozog tridsiatnikov

S rastom životnej úrovne sa zvyšuje aj dĺžka života a človek môže hocikedy svoj život radikálne zmeniť. Mnohí napríklad až v štyridsiatke uzatvárajú prvé manželstvo, menia bydlisko, profesiu. Aby sme sa mohli úspešne realizovať, naučiť sa nové veci, nesmieme dopustiť pokles intelektuálnych schopností, skrátka nemôžeme pripustiť senilitu. Náš mozog musíme neustále udržiavať  v činnosti.

Ešte nedávno platilo, že čím starší človek, tým horšia mozgová aktivita, pretože neuróny postupne odumierajú. Dnes už však vďaka vede vieme, že s pribúdajúcim vekom náš mozog pracuje oveľa efektívnejšie. 60 ročný človek sa vyrovná s mnohými úlohami rýchlejšie ako 30 ročný. Neurofyziológovia dospeli k záveru, že v  šesťdesiatke sa tvorí viac myelínu, látky ktorá obaluje nervové vlákna. To znamená, že s vekom sa zvyšuje schopnosť učiť sa nové veci. Po šesťdesiatke sa posilňuje aj spojenie medzi pravou a ľavou hemisférou. Používanie oboch hemisfér je v mladom veku fyzicky nemožné. K tomu sa pridávajú životné skúsenosti, ktoré pomáhajú človeku urobiť správne rozhodnutie. Dôležitú úlohu pri zvyšovaní mozgovej aktivity hrá šport. Pozrime sa, ako sú spojené športové a mentálne schopnosti.

Ako fyzická aktivita zlepšuje fungovanie mozgu?

Je dokázané, že šport spomaľuje starnutie. Preto sa starším ľuďom veľmi odporúča nordic walking, jogging, plávanie, tanec a denné prechádzky na čerstvom vzduchu. Je dokázané, že starší ľudia, ktorí športujú, majú oveľa lepšiu pamäť a sú pozornejší. Rozdiel v biologickom veku s tými ľuďmi, ktorí nešportujú, je až 10 rokov. Športová aktivita totiž ovplyvňuje nervové siete, čo zlepšuje pamäť a mentálne schopnosti. Šport navyše zmierňuje stres. Fyzická aktivita zlepšuje náladu, zvyšuje pozornosť a zvyšuje mozgovú aktivitu.

Aby sme si udržali mozgovú aktivitu, musíme sa aj zdravo stravovať, sledovať svoj zdravotný stav, cestovať a stále sa učiť niečo nové. Len tak máme šancu prežiť šťastný život bez akejkoľvek formy demencie.

Skúste:

  • učiť sa cudzie jazyky
  • čítajte nahlas
  • zvládnutie nového remesla ( kreslenie, pletenie, vyšívanie…)
  • noví známi a komunikácia

To je naozaj to minimum, ktoré môže každý pre seba urobiť!

Foto Pexels

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články