Aktuálne Najčítanejšie 

Neplodnosť je problém páru

Čoraz viac Slovákov má problém s počatím. Ale pomoc existuje!

Neplodnosť je problém páru

 

Poznáte vo svojom okolí pár, ktorému sa dlhšie nedarí počať potomka? S veľkou pravdepodobnosťou áno. Z najnovšieho prieskumu medzi Slovákmi vyplynulo, že až dve tretiny opýtaných (70,5%) takýto pár pozná a takmer 90% by v prípade problémov s počatím navštívilo centrum asistovanej reprodukcie.

 

Európa je bez debaty kontinent rozvinutý a zároveň kontinent s najnižšou pôrodnosťou. Tento nepriaznivý trend sa týka aj Slovenska. Nie, že by ľudia nechceli deti, ale oveľa častejšie majú problém počať ich. Aj preto svoje sily spojili všetky slovenské centrá asistovanej reprodukcie v projekte Cesta k dieťaťu (www.cestakdietatu.sk), aby mali páry čo najviac informácií o tom, ako sa dá dieťatko počať s pomocou lekárov, aby zistili, že to nie je až také finančne náročné a nedostupné, ako sa hovorí a tiež aby klienti týchto centier pochopili, že všetky centrá reprodukovanej asistencie na Slovensku – zatiaľ ich je jedenásť – sú na európskej úrovni a nijako nezaostávajú za svetovými trendmi či poznatkami.

 

Počatie s pomocou:

Čo vlastne je asistovaná reprodukcia? V čom moderná lekárska veda môže pomôcť? „Asistovaná reprodukcia neznamená iba mimotelové oplodnenie. Zahŕňa oveľa viac,“ hovorí MUDr. Martin Petrenko z Univerzitného centra reprodukčnej medicíny na Antolskej v Bratislave, zároveň hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre reprodukčnú medicínu. „Napríklad aj pomoc pri prirodzenom oplodnení, tým, že sledujeme ovuláciu alebo hormonálne stimulujeme partnerov pri snahe o prirodzené otehotnenie. Ďalšou z užitočných metód liečby je tzv. vnútromaternicová inseminácia. Ak tieto spôsoby nepomôžu, prichádza na rad to, čomu sa hovorí mimotelové oplodnenie. Celý proces sa začína konzultáciou a vyšetrením oboch partnerov a podľa výsledkov sa následne nastaví diagnostika a ďalší postup.“

 

Spolu v dobrom aj zlom

Neplodnosť, teda neschopnosť počať potomka po roku nechráneného sexuálneho styku, nie je problémom ženy, ako sa to zvyklo vnímať v minulosti, ale páru. Niekedy má problém len jeden z nich, niekedy obaja, tak či onak, sú v tom spoločne. Príčina neplodnosti je v 30-tich percentách na strane ženy, čisto mužský problém je to v ďalších 30 percentách. U 25 – 30 percent párov je problém u oboch súčasne a 10 – 15 percent neplodností zostáva nevysvetliteľných.

 

Problémy na strane žien

Optimálny vek ženy na otehotnenie a pôrod je medzi 20 až 27 rokom života. So zvyšujúcim sa vekom stúpa aj výskyt ženských ochorení, ktoré výrazne znižujú šancu na reprodukciu. Sú to rôzne formy vaječníkových cýst, ochorenia maternice, zápalové choroby vajíčkovodov a pod. Aj v prípade, že u ženy sa nevyskytujú žiadne ochorenia, starnutie vaječníkov je nezastaviteľný proces.  Po 35 roku dochádza k poklesu vaječníkovej rezervy a častejšie sa uvoľňujú poškodené vajíčka, ktoré nie sú schopné oplodnenia resp. vedú k včasnému potratu. V tomto období sa zvyšuje aj výskyt geneticky podmienených ochorení ako napr. dobre známy Downov syndróm.

Ani v ideálnom veku ženy nie je otehotnenie samozrejmá vec. V mladšom veku sa najčastejšie stretávame so syndrómom polycystických vaječníkov. Pri normálnej funkcii vaječníkov približne v polovičke cyklu dochádza k dozretiu a uvoľneniu zrelého vajíčka. Práve pri syndróme polycystických vaječníkov je tento proces, zatiaľ z neznámych príčin zastavený. V praxi to znamená že vaječníky obsahujú mnoho polozrelých vajíčok, ktorých vývoj je zastavený. Menštruácia obvykle mešká alebo je nepravidelná. Vaječníky sú zväčšené a pri ultrazvukovom vyšetrení sú posiate drobnými perličkami. Okrem tejto- pre otehotnenie kľúčovej funkcie je syndróm zodpovedný aj za zvýšenú tvorbu mužského hormónu s nepríjemnými zmenami na koži, zvýšené ochlpenie, obezitu. Je negatívne ovplyvnený aj metabolizmus cukrov a tukov s predispozíciou na cukrovku, aterosklerózu, hypertenziu.

Hoci príčiny tohto syndrómu nie sú celkom známe, postihnutým ženám sa pomôcť dá. „Aj keď sú polycystické vaječníky najčastejšou príčinou neplodnosti, ak sa ochorenie zachytí včas, problémy s otehotnením riešia centrá asistovanej reprodukcie s pomerne veľkým úspechom, a to predpisovaním liekov a hormónov, ktoré stimulujú dozrievanie vajíčok a ovuláciu. Približne polovica týchto žien otehotnie po liečbe prirodzene. Ak sa to nedarí, nastupuje niektorá z metód asistovanej reprodukcie,“ dáva nádej gynekológ.

 

Problémy u mužov

Alarmujúce je, že súčasní štyridsiatnici majú lepší spermiogram než mladíci. Príčiny sú aj vonkajšie. Faktory spôsobujúce zníženú plodnosť mužov môžu byť charakterizované poruchami tvorby spermií, poruchami priechodnosti semenotvorných kanálikov a ejakulačnými dysfunkciami. Za hlavné externé príčiny sa považuje kontaminácia potravy, vody a vzduchu rôznymi chemickými látkami, ktoré pôsobia na endokrinný systém a ovplyvňujú vývoj semenníkov alebo narušujú citlivý genetický kód spermií. Doslova zabijakmi „potvoriek s bičíkom“ sú narkotiká, alkohol a nikotín. Ten má na množstvo životaschopných spermií priam devastačný účinok. Ich schopnosť počať potomka znižuje aj obezita, sedavé zamestnanie, tesné oblečenie či dokonca časté bicyklovanie.“ konštatuje MUDr. Oktavian Kuchárik z Iscare.

 

Kedy a kde hľadať pomoc

Pokiaľ sa páru viac ako rok nepodarilo otehotnieť alebo tehotenstvá skončili predčasne samovoľným potratom, nie je dôvod váhať s návštevou špecializovaného centra. V tomto prípade čas veci nevyrieši, skôr naopak. „Netreba čakať na odporučenie od svojho gynekológa, iniciatívu môžete zobrať sami do vlastných rúk,“ nabáda MUDr. Peter Harbulák z GYN-FIV. „Čím dlhšie pár odkladá návštevu centra asistovanej reprodukcie, tým nižšia je šanca na otehotnenie, pretože stúpajúci vek negatívne ovplyvňuje reprodukčné zdravie predovšetkým u žien.“

Kam sa obrátiť o pomoc? Na najbližšie centrum ? Do zahraničia? „Slovenskom sa šíri mýtus, že v blízkom zahraničí, napríklad v Čechách, sú lekári pri asistovanej reprodukcii úspešnejší, to však nie je pravda,“ krúti hlavou doktor Petrenko. V tomto segmente sa pracuje s pojmom „pregnancy rate”, ide o percentuálnu úspešnosť dosiahnutia tzv. „klinickej gravidity“ potvrdenej na základe nielen krvného testu, ale aj ultrazvukového vyšetrenia po transfere embrya do tela matky. „Na Slovensku je vďaka vysokej úrovni odbornosti toto percento vyššie ako eviduje európsky register. A to aj napriek tomu, že naše centrá majú polovičnú vyťaženosť oproti Európskej únii. Príčinou je obmedzené hradenie nákladov zo strany zdravotných poisťovní. Výsledky slovenských centier teda jasne svedčia o odbornosti a precíznosti našej práce,“ hovorí MUDr. Martin Petrenko.

 

Finančne dostupné

Prístup k mimotelovému oplodneniu zmenili aj zdravotné a komerčné
poisťovne, preto už nie je také nedostupné ako kedysi. Vo forme
doplnkového poistenia existuje už aj na Slovensku komerčné
poistné krytie neplodnosti. Zdravotné poisťovne hradia tri cykly
oplodnenia vajíčka mimo tela ženy, ale len do jej 39. narodenín.
Inseminácia alebo vloženie spermií do maternice katétrom je jeden z menej invazívnych zákrokov a cena zaň sa pohybuje do 150 eur, inseminácia nie je hradená žiadnou zdravotnou poisťovňou. „Že
je mimotelové oplodnenie drahé, je mýtus, ktorý pramení možno z
filmov a možno zo zahraničných skúseností niektorých ľudí.
Samozrejme, špičková liečba nie je zadarmo, ale netreba si naň ani brať pôžičku. Keďže každý prípad pacientov je individuálny,
najlepšie je obrátiť sa priamo na kliniku, kde im poskytnú informácie o možnostiach liečby a finančnej náročnosti. Definitívne rozhodnutie ohľadom liečby je na uvážení páru , no je naozaj smutné, keď sa niekto vzdá šance na mimotelové
oplodnenie vopred, lebo si myslí, že je to finančne
nedostupné,“
uzatvára MUDr. Peter Krajkovič zo Sanatória Helios
SK.“

Mohlo by vás zaujímať:

  • prvé dieťa počaté mimotelovým oplodnením sa narodilo v roku 1978 vo Veľkej Británii
  • jeden to 6 párov je neplodný, až 17% trpí vážnymi poruchami plodnosti
  • na Slovensku je 11 centier asistovanej reprodukcie v rôznych mestách (ich zoznam je na www.cestakdietatu.sk), kde ročne urobia 3- až 4-tisíc cyklov umelého oplodnenia
  • v priemere ubehnú až tri roky medzi tým, ako pár začne spolu hovoriť o tom, že majú problém s plodnosťou, až kým prvýkrát navštívia centrum asistovanej reprodukcie

 

 

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články